Một số vấn đề về cư trú của Việt Nam trong thời kỳ phong kiến và kinh nghiệm của Thái Lan, Trung Quốc

18/01/2007
File toàn văn: 34V98_518.doc
File dịch:
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật cư trú
Nguồn tin : Bộ công an
Nội dung tóm tắt : Nội dung gồm: 1. Quản lý cư trú trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam 2. Quản lý cư trú của Thái Lan 3. Quản lý hộ khẩu ở Trung Quốc
Từ khóa :
Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống