Mô hình tổ chức và hoạt động của hội đồng bầu cử quốc gia ở một số nước trên thế giới và những kinh nghiệm cho việt nam

15/05/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Quốc hội- Hội đồng nhân dân
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Mục đích chủ yếu của nghiên cứu này là giới thiệu về cơ cấu tổ chức và cách thức hoạt động của hội đồng bầu cử một số nước trên thế giới để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện Hội đồng bầu cử trong Dự thảo Hiến pháp hiện hành.

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống