Một số nội dung cơ bản trong luật quản lý thảm họa của các nước, kinh nghiệm cho việt nam

15/05/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Biến đổi khí hậu
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

A.            Luật quản lý thảm họa của một số nước

1.            Luật quản lý thảm họa của Indonesia

2.            Luật quản lý  và giảm thiểu rủi ro  thảm họa Philipin

3.            Pháp lệnh quản lý thảm họa của Pakistan

4.            Đạo luật giảm thiểu và ngăn chặn thảm họa của Thái lan

5.            Đạo luật quản lý thảm họa Sri Lanka

6.            Một số quy định về quản lý thảm họa của Trung quốc

7.            Đạo luật cơ bản  về các biện pháp ứng phó thảm họa

của Nhật bản

8.            Bộ quản lý thảm họa ở một số nước

B.            Kinh nghiệm cần nghiên cứu trong việc xây dựng Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai

                Kết luận

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống