Kinh nghiệm nước ngoài về phá sản doanh nghiệp

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật phá sản
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Hiện nay, việc phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã ở nước ta được điều chỉnh trong Luật phá sản năm 2004 và một số văn bản pháp luật khác. Các văn bản quy phạm pháp luật này đã và đang góp phần đem lại kết quả nhất định trong việc giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tuy nhiên, các quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã ở nước ta, trong đó có các quy định của Luật phá sản năm 2004 sau hơn 8 năm thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Trước tình hình đó, dự án Luật phá sản (sửa đổi) đã được khẩn trương xây dựng và sẽ trình Quốc hội khóa XIII xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 này.

Nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật nước ngoài về phá sản doanh nghiệp phục vụ Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan trong quá trình xem xét, thông qua dự án Luật này, Trung tâm Nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức nghiên cứu chuyên đề “Kinh nghiệm nước ngoài về phá sản doanh nghiệp[1] và xin trân trọng giới thiệu kết quả nghiên cứu chuyên đề này với các vị đại biểu Quốc hội.

 

Từ khóa :
Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống