Thực trạng hoạt động công chứng giao dịch bất động sản và một số kiến nghị

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Thị trường bất động sản
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Với vai trò là công cụ quản lý, công chứng cho ra đời những văn bản có giá trị thi hành, không chỉ đối với các bên giao kết giao dịch mà còn đối với các bên có liên quan, ngay cả khi đó là một cơ quan Nhà nước như cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, cơ quan thuế, cơ quan địa chính... Giá trị thi hành và giá trị chứng cứ của văn bản công chứng thể hiện ở chỗ: các giao dịch đã được công chứng thì có hiệu lực thi hành đối với các bên trong giao dịch đó và có hiệu lực với người thứ ba. Trong trường hợp muốn bác bỏ hiệu lực của văn bản công chứng đó thì phải kiện ra Tòa án và khi đó thì các tình tiết, sự kiện đã ghi trong giao dịch đó sẽ trở thành chứng cứ hiển nhiên trước Tòa, không cần phải xác minh, người muốn bác bỏ nó phải xuất trình được chứng cứ ngược lại.

Với bản chất, chức năng “chứng nhận của công quyền” đối với các giao dịch, công chứng giao dịch bất động sản đảm bảo tính công khai, minh bạch của các giao dịch, góp phần lành mạnh hoá thị trường bất động sản; phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, ngăn chặn và hạn chế tình trạng lừa đảo; cung cấp chứng cứ tin cậy khi xảy ra tranh chấp; qua đó, làm giảm gánh nặng cho quản lý nhà nước và tiết kiệm chi phí cho xã hội.

Chính vì vậy, bằng thiết chế công chứng, Nhà nước có thể kiểm tra, giám sát, điều tiết... những giao dịch cần phải được đặt dưới sự quản lý. Đây chính là lý do giải thích cho việc các nhà làm luật đã quy định một số loại giao dịch bắt buộc phải được công chứng.

Trên cơ sở đánh giá cơ sở pháp lý của hoạt động công chứng giao dịch bất động sản, thực trạng hoạt động công chứng bất động sản ở nước ta từ khi có luật công chứng đến nay và đánh giá nội dung được sửa đổi, bổ sung có lien quan của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Luật công chứng (sửa đổi), Chuyên đề này đề xuất, kiến nghị hoàn thiện quy định có liên quan đến công chứng giao dịch bất động sản trong Dự án Luật đất đai (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.  

 

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống