Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về công chứng giao dịch bất động sản

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Thị trường bất động sản
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :
Cùng với sự phát triển của các hệ thống pháp luật hiện đại, cho đến nay trên thế giới đã xuất hiện và định hình những trường phái/mô hình công chứng cơ bản. Mỗi hệ thống công chứng đều có những đặc thù riêng và ưu điểm, nhược điểm nhất định.

  Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII, theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và dự án Luật đất đai (sửa đổi). Theo đó, cùng với những nội dung khác trong các dự án luật nêu trên, vấn đề công chứng đối với giao dịch bất động sản cũng là một nội dung giành được nhiều sự quan tâm.

Trong phạm vi Chuyên đề này, xin được trình bày một số nét cơ bản về kinh nghiệm của một số nước trong công chứng đối với giao dịch bất động sản, qua đó cung cấp thêm thông tin tham khảo  nhằm góp phần vào việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề công chứng giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay, bảo đảm hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước.

 

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống