Hôn nhân đồng giới, kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và thực trạng ở Việt Nam

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật hôn nhân gia đình
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Điều 52 Hiến pháp năm 1992 nước ta quy định “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”. Điều này đồng nghĩa với việc pháp luật không thừa nhận cũng như không cho phép có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào vì lý do giới tính hay xu hướng tính dục của cá nhân. Tuy nhiên, với sự ra đời của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, pháp luật nước ta chỉ thừa nhận mối quan hệ hôn nhân giữa nam và nữ mà không thừa nhận quyền kết hôn của người đồng tính (hôn nhân giữa những người cùng giới tính – hôn nhân đồng giới). Song thực trạng mối quan hệ đồng giới ở nước ta thời gian qua cho thấy, kết hôn là một nhu cầu có thật và hoàn toàn chính đáng của những người đồng tính. Mặc dù không được pháp luật thừa nhận nhưng trên thực tế nhiều người đồng tính vẫn đang chung sống với nhau như một gia đình, từ đó phát sinh các quan hệ về nhân thân, tài sản hoặc về con cái nhưng lại chưa có cơ chế pháp lý để điều chỉnh các hậu quả về nhân thân, tài sản và con cái từ việc chung sống giữa những người cùng giới tính. Thực tiễn xét xử của Tòa án trong thời gian qua cũng cho thấy, đã có một số vụ việc tranh chấp về tài sản giữa những người đồng tính có quan hệ sống chung, nhưng chưa có cơ sở pháp lý cụ thể để giải quyết tranh chấp.

Để cung cấp thêm thông tin tham khảo phục vụ Quốc hội và các cơ quan có liên quan trong quá trình xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Trung tâm Nghiên cứu khoa học – Viện Nghiên cứu lập pháp đ

Từ khóa :
Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống