Một số quy định cần sửa đổi và bố sung trong Luật bảo vệ môi trường

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật bảo vệ môi trường
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Luật Bảo vệ môi trường được ban hành lần đầu tiên vào năm 2005. Sau gần 8 năm thi hành, Luật Bảo vệ môi trường đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước và ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; tạo ra những định hướng ban đầu cho việc kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với BVMT để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Góp phần quan trọng để đạt được những kết quả nêu trên phải kể đến vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực BVMT. Thanh tra Tài nguyên và Môi trường được tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 35/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2009. Kết quả qua hơn 5

Từ khóa :
Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống