Kinh nghiệm một số nước trên thế giới trong xây dựng pháp luật bảo vệ môi trường

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật bảo vệ môi trường
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII, theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Trong phạm vi Chuyên đề này, xin được trình bày một số nét cơ bản về kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường, qua đó cung cấp thêm thông tin tham khảo nhằm góp phần vào việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.

 

Trong Chuyên đề này, 05 quốc gia (Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nga và Singapore) đã được lựa chọn để nghiên cứu đánh giá, tham khảo. Việc lựa chọn này dựa trên các tiêu chí về vị trí địa lý, hệ thống pháp luật, điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển… Nghiên cứu này không chỉ xem xét pháp luật của các quốc gia tại thời điểm hiện tại mà còn lưu ý cả lịch sử phát triển của hệ thống pháp luật đó, đặc biệt là những kinh nghiệm mà quốc gia đó có được trong quá trình phát triển; từ đó, cố gắng chỉ ra một số vấn đề có thể cần được quan tâm nghiên cứu tham khảo thêm trong quá trình hoàn thiện pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường bảo đảm hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

 

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống