Thực tiễn thi hành Luật Hải quan và một số kiến nghị sửa đổi Luật Hải quan

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật hải quan
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Luật Hải quan hiện hành đã trải qua hơn 10 năm thực hiện. Kết quả cho thấy, công tác hải quan đã có những kết quả bước đầu rất có ý nghĩa thực tiễn không chỉ góp phần bảo đảm quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, thực tế thi hành Luật Hải quan cũng cho thấy không ít những hạn chế, bất cập cần tháo gỡ, khắc phục. Trong số đó phải kế đến những hạn chế, bất cập về thủ tục hành chính về hải quan, về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế…

Chính vì vậy, dự án Luật Hải quan (sửa đổi) đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 của Quốc hội sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII.

Để góp phần cung cấp thêm những thông tin tham khảo phục vụ việc xem xét cho ý kiến về dự án luật này, Chuyên đề này sẽ tập trung vào một số nội dung sau đây:

-  Khái quát kết quả thực hiện Luật hải quan năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2005);

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống