Tăng cường tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật điều chỉnh những vấn đề về xây dựng

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật xây dựng
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Đầu tư xây dựng là một trong những lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh (SX-KD) quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Lĩnh vực này mang lại doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm cho nền kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động và tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp then chốt của đất nước như ngành công nghiệp sản xuất xi măng, sắt, thép và sản xuất vật liệu xây dựng. Hơn nữa, hoạt động đầu tư xây dựng tạo ra nhiều công trình xây dựng mới khang trang làm biến đổi bộ mặt đô thị ở nước ta theo hướng văn minh, hiện đại và góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản - một trong những thị trường mang tính “đầu vào” của quá trình SX-KD trong nền kinh tế thị trường.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và góp phần hạn chế những mặt trái của nền kinh tế thị trường tác động đến hoạt động này, trong những năm qua Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạp pháp luật để điều chỉnh vấn đề này. Có thể kể đến như Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật

Từ khóa :
Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống