Cư trú, điều kiện cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam - Thực trạng và kiến nghị

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật cư trú
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Việc cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam hiện được điều chỉnh trong Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 và trong các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Các văn bản quy phạm pháp luật này đã và đang phát huy tác dụng, góp phần đem lại kết quả nhất định trong việc quản lý cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tuy nhiên, pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có các quy định về cư trú, điều kiện cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam còn có các bất cập, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, nhất là chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng. 

Hiện nay, dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được đưa và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp cuối năm nay.

Nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin nghiên cứu tham khảo phục vụ Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan trong quá trình xem xét, thông qua dự án Luật này, Trung tâm Nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức nghiên cứu chuyên đề “Cư trú, điều kiện cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị[1] và xin trân trọng giới thiệu kết quả nghiên cứu chuyên đề này với các vị đại biểu Quốc hội.[1] TS. Lương Minh Tuân t

Từ khóa :
Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống