Tổng quan pháp luật về công chứng của một số nước

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Nhà nuớc và pháp luật Việt Nam
Nguồn tin : Trung tâm Thông tin Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Để hệ thống luật pháp hoạt động tốt, bên cạnh việc xây dựng những đạo luật có chất lượng, sát với yêu cầu của thực tiễn và có tính khả thi cao, một trong những điều quan trọng là cần phải có cơ chế đảm bảo cho nó phát huy hiệu quả trong thực tiễn trong đó từng bộ phận cấu thành của hệ thống pháp luật cần phải được chú trọng. Trong số các nghề luật ở phương Tây, nghề công chứng có ý nghĩa to lớn trong xã hội và công chứng viên đóng vai trò quan trọng vào tính hiệu quả của cả hệ thống pháp luật. Tại Việt Nam, nghề công chứng tuy được bắt đầu hình thành từ những năm cuối thế kỷ 19, song vẫn còn rất non trẻ và vẫn cần phải xây dựng uy tín, tạo chỗ đứng cho mình và xây dựng niềm tin to lớn trong xã hội.

Ở xã hội phương Tây, đặc biệt ở các nước theo hệ thống luật thành văn (Latinh), Nhà nước không duy trì thẩm quyền song song giữa cơ quan quản lý hành chính và các tổ chức công chứng cũng như cá nhân công chứng viên. Việc xã hội hóa nghề công chứng cho thấy cả cơ quan quản lý hành chính và các cá nhân đều không tiến hành các hoạt động mang tính cạnh tranh với hoạt động của công chứng viên. Theo hệ thống luật thành văn, công chứng viên được giao nhiệm vụ bảo vệ công lý, cụ thể là phòng ngừa tranh chấp sau này. Như vậy sẽ giúp tránh được những tranh chấp liên quan tới sở hữu tài sản cố định cũng như góp phần làm giảm gánh nặng cho các cơ quan tư pháp.

Với ý nghĩa đó, để có thêm thông tin tham khảo phục vụ việc cho ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng, Trung tâm Thông tin khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp xin trân trọng gửi tới các vị Đại biểu Quốc hội một số thông tin tổng quan pháp luật về tổ chức và hoạt động của công chứng của một số nước.

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống