Chế định kết hôn trong luật hôn nhân và gia đình Việt Nam qua các thời kỳ

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật hôn nhân gia đình
Nguồn tin : Trung tâm Thông tin Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Ngày 09/6/2000, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa X đã thông qua Luật hôn nhân và gia đình (Luật hôn nhân và gia đình năm 2000), có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2001. Có thể nhận thấy, sau hơn 12 năm triển khai thi hành Luật năm 2000 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc ở Việt Nam.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, nhiều quy định đã không còn phù hợp với bản chất của các quan hệ hôn nhân và gia đình như các quy định về chế độ tài sản của vợ, chồng; về quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên khác trong gia đình;... một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đảm bảo tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như Luật đất đai; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Bộ luật tố tụng dân sự; Bộ luật dân sự... Bên cạnh đó, nhiều quan hệ hôn nhân và gia đình phát sinh trong thực tiễn nhưng chưa được điều chỉnh như vấn đề mang thai hộ, ly thân, chế định kết hôn...

Nhằm góp phần cung cấp them thông tin nghiên cứu, tham khảo phục vụ Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan trong quá trình xem xét, thông qua dự thảo Luật, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức nghiên cứu chuyên đề “Chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam qua các thời kỳ - Một số giải pháp hoàn thiện” và xin trân trọng giới thiệu kết quả nghiên cứu chuyên đề này với các vị đại biểu Quốc hội.

 

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống