Pháp luật việc làm và một số kiến nghị xây dựng Luật Việc làm

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật lao động
Nguồn tin : Trung tâm Thông tin Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Vấn đề việc làm luôn là mối quan tâm của toàn xã hội, là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng Luật Việc làm là hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dự án Luật Việc làm đã được kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIII xem xét, cho ý kiến và sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

Thông qua việc phân tích hệ thống chính sách, pháp luật về việc làm, chuyên đề sẽ giới thiệu các nội dung cơ bản của dự án luật, đồng thời tập trung đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện dự án Luật Việc làm. Các nhận định về chính sách pháp luật và giải pháp đề xuất được tổng hợp và hệ thống trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, người lao động và người sử dụng lao động thông qua các diễn đàn bàn thảo về Dự án Luật Việc làm.

Xin trân trọng giới thiệu tới các vị đại biểu Quốc hội.

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống