Bảo hiểm y tế toàn dân - Thực trạng và kiến nghị

21/10/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Luật bảo hiểm xã hội
Nguồn tin : Trung tâm Thông tin Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Luật Bảo hiểm y tế do Quốc hội khóa XII thông qua ngày 14/11/2008 là cơ sở pháp lý cao nhất để thể chế hóa quan điểm, định hướng của Ðảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe người dân một cách công bằng, hiệu quả. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai thực hiện luật, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mới cũng đã nảy sinh.

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Chuyên đề này giới thiệu một số thông tin khái quát về bảo hiểm y tế, thực trạng thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, và từ đó đề xuất các giải pháp kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình đã được phê duyệt.  

Xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu Quốc hội.

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống