Kinh nghiệm nước ngoài về BHYT

05/11/2013
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực : Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam
Nguồn tin : Trung tâm Nghiên cứu Khoa học
Nội dung tóm tắt :

Hơn 20 năm qua, từ khi triển khai các mô hình thí điểm về Bảo hiểm y tế (BHYT), thực hiện các văn bản pháp luật về BHYT, đến nay ở Việt Nam đã hình thành hệ thống BHYT từ trung ương đến địa phương, với số nguồn quỹ BHYT khá lớn và ngày càng phát triển. Có thể nói rằng BHYT Việt Nam đã đi từ không đến có, khẳng định vị trí trụ cột trong chính sách an sinh xã hội, với gần 70% dân số tham gia BHYT. Người có thẻ BHYT đã được quỹ BHYT chi trả chi phí các dịch vụ y tế từ đơn giản đến hiện đại và cùng với nhiều loại thuốc đắt tiền, hiệu quả.

Tuy nhiên  bên cạnh những thành tựu đáng khích lệ, để tiến tới BHYT toàn dân, BHYT Việt Nam cần được hoàn thiện thêm về cơ chế và tổ chức thực thi BHYT cũng như hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến BHYT, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 này.

 Việt Nam đang từng bước hòa nhập với nền kinh tế thế giới, vì vậy kinh nghiệm quốc tế về BHYT sẽ rất hữu ích để sửa đổi Luật BHYT. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ nghe Kết quả giám sát tối cao về thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, đồng thời cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Để góp phần cung cấp thêm thông tin nghiên cứu tham khảo phục vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan về vấn đề BHYT, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức nghiên cứu chuyên đề “Kinh nghiệm nước ngoài về tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT và kiến nghị góp phần sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế Việt Nam”, xin trân trọng giới thiệu kết quả nghiên cứu chuyên đề này với các vị đại biểu Quốc hội.

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống