Bài học thực tiễn từ việc Quốc hội quyết định về ngân sách nhà nước giai đoạn 2005-2009

Năm 2011, đề tài cấp bộ “Cơ sở lý luận và bài học thực tiễn giai đoạn 2005-2009 của việc Quốc hội quyết định về ngân sách nhà nước” do TSKH. Trịnh Huy Quách, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội làm Chủ nhiệm đề tài đã được Hội đồng khoa học cơ quan nghiệm thu, đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Đề tài đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để đổi mới ngân sách nhà nước (NSNN), rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó kiến nghị những nội dung cụ thể liên quan đến công tác ra quyết định của Quốc hội về NSNN.

Chi tiết

 
 
 

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Hệ thống thư viện số phục vụ đại biểu Quốc hội.
 
 

PICMS

CSDL hỏi đáp phục vụ đại biểu Quốc hội.
 
 

CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍCH HỢP

Hệ thống lưu trữ dữ liệu toàn văn chuyên đề nghiên cứu.