Điều chỉnh thời hạn đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019

Ngày 29/12/2017, Viện Nghiên cứu lập pháp có Công văn số 349/VNCLP-QLKH về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (sau đây gọi là nhiệm vụ), theo đó, thời hạn nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ là trước 17h00 ngày 31/01/2018. Căn cứ theo tình hình thực tế, Viện Nghiên cứu lập pháp xin trân trọng thông báo điều chỉnh lại thời hạn nộp đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2019 đến ngày 13/02/2018.

Chi tiết

 
 
 

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Hệ thống thư viện số phục vụ đại biểu Quốc hội.
 
 

PICMS

CSDL hỏi đáp phục vụ đại biểu Quốc hội.
 
 

CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍCH HỢP

Hệ thống lưu trữ dữ liệu toàn văn chuyên đề nghiên cứu.