Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 2,QH khóa XIII

30/11/2011

1

Buổi sáng ngày 26/11/2011Biểu quyết thông qua Luật cơ yếu; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Quốc hội họp phiên bế mạc:Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì)

[Chi tiết]

 2

Buổi chiều ngày 25/11/2011Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng toàn quốc; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật biển Việt Nam

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

[Chi tiết]

 3

Buổi sáng ngày 25/11/2011Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì)

[Chi tiết]

4

Buổi chiều ngày 24/11/2011Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì)

[Chi tiết]

 5

Buổi sáng ngày 24/11/2011Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì)

[Chi tiết]

 6

Buổi chiều ngày 23/11/2011Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì)

[Chi tiết]

 7

Buổi sáng ngày 23/11/2011Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII; Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì)

[Chi tiết]

 8

Buổi chiều ngày 22/11/2011Thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật công đoàn (sửa đổi)

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 9

Buổi sáng ngày 22/11/2011Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật lao động (sửa đổi)

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 10

Buổi sáng ngày 21/11/2011Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật biển Việt Nam và báo cáo thêm một số vấn đề về tình hình biển Đông; Báo cáo thẩm tra dự án Luật biển Việt Nam; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật giám định tư pháp

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 11

Buổi chiều ngày 18/11/2011Thảo luận ở hội trường về dự án Luật xử lý vi phạm hành chính

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 12

Buổi sáng ngày 18/11/2011Thảo luận ở hội trường về dự án Luật giá

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

[Chi tiết]

 13

Buổi chiều ngày 17/11/2011Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 14

Buổi sáng ngày 17/11/2011Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 15

Buổi sáng ngày 16/11/2011Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 16

Buổi sáng ngày 15/11/2011Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống rửa tiền

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 17

Buổi chiều ngày 14/11/2011Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2012; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật giáo dục đại học

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì)

[Chi tiết]

18

Buổi sáng ngày 14/11/2011Thảo luận ở hội trường về dự án Luật quảng cáo

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 19

Buổi chiều ngày 11/11/2011Biểu quyết thông qua Luật lưu trữ; Biểu quyết thông qua Luật đo lường; Biểu quyết thông qua Luật khiếu nại; Biểu quyết thông qua Luật tố cáo

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 20

Buổi sáng ngày 11/11/2011Thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo hiểm tiền gửi

(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì)

[Chi tiết]

 

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

 

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống