Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 9 ,QH khóa XI

01/07/2006

1

Buổi chiều ngày 29/06/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của cả nước; Quốc hội bế mạc kỳ họp.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

 2

Buổi sáng ngày 29/06/2006Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

 3

Buổi chiều ngày 28/06/2006Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

 4

Buổi sáng ngày 28/06/2006Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự.; Biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm xã hội.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

 5

Buổi chiều ngày 27/06/2006Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

 6

Buổi sáng ngày 27/06/2006Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

 7

Buổi chiều ngày 26/06/2006Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

 8

Buổi sáng ngày 26/06/2006Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

 9

Buổi chiều ngày 24/06/2006Quốc hội tiếp tục xem xét, quyết định vấn đề nhân sự.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

 10

Buổi sáng ngày 24/06/2006Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề nhân sự.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chủ trì)

[Chi tiết]

 11

Buổi chiều ngày 23/06/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Luật trợ giúp pháp lý; Luật Chứng khoán.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

 12

Buổi sáng ngày 23/06/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; Biểu quyết thông qua Luật tiêu chuẩn và quy chuẩnkỹ thuật.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

13

Buổi chiều ngày 22/06/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2004.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

14

Buổi sáng ngày 22/06/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Luật luật sư; Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật công nghệ thông tin
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

15

Buổi chiều ngày 21/06/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm xã hội; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống HIV/AIDS
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì)

[Chi tiết]

 16

Buổi sáng ngày 21/06/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Luật điện ảnh; biểu quyết thông qua Luật kinh doanh bất động sản
(Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

 17

 Buổi chiều ngày 20/06/2006Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung có nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư
(Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

 18

 Buổi sáng ngày 20/06/2006Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung có nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật chứng khoán.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

 19

 Buổi chiều ngày 19/06/2006Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung có nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật trợ giúp pháp lý.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

 20

 Buổi sáng ngày 19/06/2006Quốc hội thảo luận ở Hội trường về một số nội dung có nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống