Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 10 ,QH khóa XI

30/11/2006

 

1

Buổi chiều ngày 18/10/2006Quốc hội thảo luận ở Tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2007; Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007, phân bổ ngân sách Trung ương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.
(Quốc hội)

[Chi tiết]

2

Buổi sáng ngày 18/10/2006Quốc hội thảo luận ở Tổ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2007; Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007, phân bổ ngân sách Trung ương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2007.
(Quốc hội)

[Chi tiết]

3

Buổi chiều ngày 17/10/2006Quốc hội tiếp tục nghe các báo cáo của Chính phủ.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

4

Buổi sáng ngày 17/10/2006Quốc hội họp phiên khai mạc.
( Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

5

Buổi chiều ngày 29/11/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007; Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2007; Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2007; Quốc hội bế mạc kỳ họp.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

6

Buổi sáng ngày 29/11/2006Quốc hội xem xét một số vấn đề quan trọng khác.
(Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

7

Buổi chiều ngày 28/11/2006Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm 2006.
(Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

8

Buổi sáng ngày 28/11/2006Quốc hội nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm 2006.
(Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

9

Buổi chiều ngày 27/11/2006Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

10

Buổi sáng ngày 27/11/2006Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

11

Buổi chiều ngày 25/11/2006Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

12

Buổi sáng ngày 25/11/2006Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

13

Buổi chiều ngày 24/11/2006Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

14

Buổi sáng ngày 24/11/2006Quốc hội nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

15

Buổi chiều ngày 23/11/2006Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.
(Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì)

[Chi tiết]

16

Buổi sáng ngày 23/11/2006Quốc hội thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.
(Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì)

[Chi tiết]

17

Buổi chiều ngày 22/11/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Công chứng.
(Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

18

Buổi sáng ngày 22/11/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quản lý thuế; Luât đê điều; Luật chuyển giao công nghệ.; Luật cư trú.
(Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

19

Buổi chiều ngày 21/11/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Luật hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người; Luật dạy nghề; Luật thể dục, thể thao; Luật quản lý thuế.
(Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

20

Buổi sáng ngày 21/11/2006Quốc hội biểu quyết thông qua Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Luật bình đẳng giới; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
(Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống