Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 11 ,QH khóa XI

11/04/2007

 

1

Buổi sáng ngày 02/04/2007Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội; biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động; Thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết; Họp phiên bế mạc
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

2

Buổi chiều ngày 31/03/2007Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

3

Buổi sáng ngày 31/03/2007Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

4

Buổi chiều ngày 30/03/2007Quốc hội nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

5

Buổi sáng ngày 30/03/2007Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

6

Buổi chiều ngày 29/03/2007Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

7

Buổi sáng ngày 29/03/2007Quốc hội thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

8

Buổi chiều ngày 28/03/2007Quốc hội thảo luận ở Hội trường dự án Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật lao động (về việc cho phép người lao động được nghỉ việc, hưởng nguyên lương vào ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10-3 âm lịch hàng năm).
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì)

[Chi tiết]

9

Buổi sáng ngày 28/03/2007Quốc hội thảo luận ở Hội trường dự án Luật hóa chất.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì)

[Chi tiết]

10

Buổi chiều ngày 27/03/2007Quốc hội thảo luận ở Hội trường dự án Luật đặc xá.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

11

Buổi sáng ngày 27/03/2007Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác cả nhiệm kỳ 2002 - 2007 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

12

Buổi chiều ngày 26/03/2007Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác cả nhiệm kỳ 2002 - 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì)

[Chi tiết]

13

Buổi sáng ngày 26/03/2007Quốc hội thảo luận về Báo cáo công tác cả nhiệm kỳ 2002 - 2007 của Chủ tịch nước
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

14

Buổi chiều ngày 23/03/2007Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu chủ trì)

[Chi tiết]

15

Buổi sáng ngày 23/03/2007Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007; về Báo cáo công tác cả nhiệm kỳ khoá XI của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

16

Buổi chiều ngày 22/03/2007Quốc hội thảo luận ở Tổ về Tình hình thực hiện dự án Khí điện - đạm Bà Rịa Vùng Tàu; Phương án xây dựng nhà Quốc hội.
(Quốc hội)

[Chi tiết]

17

Buổi chiều ngày 21/03/2007Quốc hội thảo luận ở Tổ về Báo cáo công tác cả nhiệm kỳ 2002-2007 của Chủ tịch nước, của Thủ tướng Chính phủ.
(Quốc hội)

[Chi tiết]

18

Buổi sáng ngày 22/03/2007Quốc hội thảo luận ở Tổ về Báo cáo công tác cả nhiệm kỳ 2002-2007 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
(Quốc hội)

[Chi tiết]

19

Buổi sáng ngày 21/03/2007Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Báo cáo về việc thực hiện dự án Khí - điện đạm Bà Rịa - Vũng Tàu; Phương án xây dựng Nhà Quốc hội.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh chủ trì)

[Chi tiết]

20

Buổi chiều ngày 20/03/2007Quốc hội họp phiên toàn thể nghe các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2002-2007 của Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
(Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được chủ trì)

[Chi tiết]

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống