Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 1 ,QH khóa XII

09/08/2007

 

1

Buổi sáng ngày 04/08/2007Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII; Thông qua Nghị quyết phê phuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005; Quốc hội bế mạc kỳ họp.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển)

[Chi tiết]

2

Buổi chiều ngày 03/08/2007Quốc hội thảo luận ở Hội trường về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2007 và các biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển)

[Chi tiết]

3

Buổi sáng ngày 03/08/2007Quốc hội thảo luận và phê chuẩn Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển)

[Chi tiết]

4

Buổi sáng ngày 02/08/2007Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội phê chuẩn các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; Thảo luận thông qua Nghị quyết phê
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển)

[Chi tiết]

5

Buổi chiều ngày 31/07/2007Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển)

[Chi tiết]

6

Buổi sáng ngày 31/07/2007Quốc hội thảo luận và quyết định số Phó Thủ tướng; Thông qua nghị quyết về việc thành lập, bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển)

[Chi tiết]

7

Buổi sáng ngày 30/07/2007Quốc hội nghe đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định số Phó Thủ tướng; việc thành lập,bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ; đọc Báo cáo thẩm tra về số Phó Thủ tướng; việc thành lập,bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ
(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thì Phóng)

[Chi tiết]

8

Buổi chiều ngày 28/07/2007Quốc hội nghe báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban và Đoàn thư ký kỳ họp
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên)

[Chi tiết]

9

Buổi sáng ngày 28/07/2007Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu các thành viên Hội đồng dân tộc, các Ủy ban và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội; Quốc hội bầu thành viên Hội đồng dân tộc, các Ủy ban và Đoàn thư ký kỳ họp
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên)

[Chi tiết]

10

Buổi chiều ngày 26/07/2007Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch, Uỷ viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên của mỗi Uỷ ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội
(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn)

[Chi tiết]

11

Buổi sáng ngày 25/07/2007Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC. Đọc Tờ trình về số Phó Chủ tịch, Uỷ viên HĐDT; số Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên của mỗi Uỷ ban của Quốc hội và Đoàn thư k
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu)

[Chi tiết]

12

Buổi sáng ngày 24/07/2007Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Đọc Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC
(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng)

[Chi tiết]

13

Buổi sáng ngày 23/07/2007Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII; Đọc Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng)

[Chi tiết]

14

Buổi sáng ngày 21/07/2007Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng)

[Chi tiết]

15

Buổi chiều ngày 19/07/2007Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội; nghe đọc các báo cáo.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng)

[Chi tiết]

16

Buổi sáng ngày 19/07/2007Quốc hội họp phiên khai mạc
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng)

[Chi tiết]

17

Buổi sáng ngày 18/07/2007Quốc hội họp phiên trù bị
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống