Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 2 ,QH khóa XII

27/11/2007

 

1

Buổi chiều ngày 21/11/2007Quốc hội thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008; Quốc hội bế mạc kỳ họp.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển)

[Chi tiết]

2

Buổi sáng ngày 21/11/2007Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm; biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2008
(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển)

[Chi tiết]

3

Buổi chiều ngày 20/11/2007Quốc hội biểu quyết thông qua Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; biểu quyết thông qua Luật hóa chất; biểu quyết thông qua Luật phòng, chống bạo lực gia đình
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển)

[Chi tiết]

4

Buổi sáng ngày 20/11/2007Quốc hội biểu quyêt thông qua Luật Đặc xá; biểu quyết thông qua Luật tương trợ Tư pháp; biểu quyết thông qua Luật thu nhập cá nhân
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển)

[Chi tiết]

5

Buổi chiều ngày 19/11/2007Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển)

[Chi tiết]

6

Buổi sáng ngày 19/11/2007Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển)

[Chi tiết]

7

Buổi chiều ngày 17/11/2007Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển)

[Chi tiết]

8

Buổi sáng ngày 17/11/2007Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển)

[Chi tiết]

9

Buổi chiều ngày 16/11/2007Quốc hội nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng điều khiển)

[Chi tiết]

10

Buổi chiều ngày 15/11/2007Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Nghe trình bày một số Tờ trình
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển)

[Chi tiết]

11

Buổi sáng ngày 15/11/2007Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển)

[Chi tiết]

12

Buổi chiều ngày 14/11/2007Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật năng lượng nguyên tử
(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển)

[Chi tiết]

13

Buổi sáng ngày 14/11/2007Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về dự án Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2008
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển)

[Chi tiết]

14

Buổi chiều ngày 13/11/2007Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức; Thảo luận ở Hội trường về dự án Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển)

[Chi tiết]

15

Buổi sáng ngày 13/11/2007Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển)

[Chi tiết]

16

Buổi chiều ngày 12/11/2007Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật hoạt động chữ thập đỏ
(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển)

[Chi tiết]

17

Buổi sáng ngày 12/11/2007Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển)

[Chi tiết]

18

Buổi chiều ngày 07/11/2007Quốc hội tiếp tục nghe trình bày một số báo cáo
(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển)

[Chi tiết]

19

Buổi sáng ngày 07/11/2007Quốc hội nghe trình bày một số báo cáo
(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển)

[Chi tiết]

20

Buổi chiều ngày 06/11/2007Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường việc thực hiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển)

[Chi tiết

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống