Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 3 ,QH khóa XII

09/06/2008

 

1

Buổi sáng ngày 12/05/2008Thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Luật trưng mua, trưng dụng tài sản
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

2

Buổi sáng ngày 10/05/2008Thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

3

Buổi sáng ngày 09/05/2008Thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

4

Buổi chiều ngày 09/05/2008Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

5

Buổi sáng ngày 08/05/2008Quốc hội nghe các Tờ trình và báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy
(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì)

[Chi tiết]

6

Buổi sáng ngày 07/05/2008Quốc hội nghe trình bày Tờ trìmh và Báo cáo thẩm tra của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản; Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

7

Buổi sáng ngày 06/05/2008Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

8

Buổi chiều ngày 06/05/2008Thảo luận tổ
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

9

Buổi chiều ngày 05/05/2008Quốc hội họp phiên trù bị
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

10

Buổi chiều ngày 03/06/2008Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản; Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hoá để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Thông qua nghị quyết về một số vấn đề kinh tế-xã hội năm 2008 trong tình hình mới; Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp
(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn)

[Chi tiết]

11

Buổi sáng ngày 03/06/2008Thông qua Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí; Thông qua Luật năng lượng nguyên tử; Thông qua Luật hoạt động chữ thập đỏ.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên)

[Chi tiết]

12

Buổi chiều ngày 02/06/2008Thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi); Thông qua Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Thông qua Luật trưng mua, trưng dụng tài sản; Thông qua Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). - Thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu)

[Chi tiết]

13

Buổi sáng ngày 02/06/2008Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đa dạng sinh học.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên)

[Chi tiết]

14

Buổi sáng ngày 01/06/2008Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đa dạng sinh học.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên)

[Chi tiết]

15

Buổi chiều ngày 31/05/2008Tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

16

Buổi sáng ngày 31/05/2008Tiếp tục nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

17

Buổi chiều ngày 30/05/2008Nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

18

Buổi sáng ngày 30/05/2008Nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

19

Buổi chiều ngày 29/05/2008Thông qua các nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng)

[Chi tiết]

20

Buổi sáng ngày 29/05/2008Tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi).
(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn)

[Chi tiết]

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống