Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 4 ,QH khóa XII

19/11/2008

 

1

Buổi sáng ngày 15/11/2008Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009; Thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

2

Buổi chiều ngày 14/11/2008Biểu quyết thông qua Luật bảo hiểm y tế; Biểu quyết thông qua Luật thi hành án dân sự; Biểu quyết thông qua Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp; Thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

3

Buổi sáng ngày 14/11/2008Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.
(phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

4

Buổi chiều ngày 13/11/2008Biểu quyết thông qua Luật giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi); Luật đa dạng sinh học; Luật Công nghệ cao; Luật cán bộ, công chức.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

5

Buổi sáng ngày 13/11/2008Tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

6

Buổi chiều ngày 12/11/2008Tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

7

Buổi sáng ngày 12/11/2008Tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

8

Buổi sáng ngày 11/11/2008Nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

9

Buổi chiều ngày 10/11/2008Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2009. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

10

Buổi sáng ngày 10/11/2008Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật lý lịch tư pháp.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

11

Buổi chiều ngày 08/11/2008Thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quy hoạch đô thị.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

12

Buổi sáng ngày 08/11/2008Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật bồi thường nhà nước.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

13

Buổi sáng ngày 07/11/2008Thảo luận ở hội trường về Đề án thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

14

Buổi chiều ngày 06/11/2008Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Thảo luận ở hội trường về Đề án thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

15

Buổi chiều ngày 05/11/2008Thảo luận ở hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

16

Buổi sáng ngày 05/11/2008Thảo luận ở hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

17

Buổi chiều ngày 04/11/2008Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Gia Khiêm, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Son trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quản lý nợ khu vực công.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

18

Buổi chiều ngày 03/11/2008Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật lý lịch tư pháp; Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật lý lịch tư pháp; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

19

Buổi chiều ngày 31/10/2008Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tham nhũng.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

20

Buổi sáng ngày 31/10/2008Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tham nhũng.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống