Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 5 ,QH khóa XII

19/06/2009

 

1

Buổi sáng ngày 19/06/2009Biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự; Thông qua Nghị quyết về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì điều )

[Chi tiết]

2

Buổi chiều ngày 19/06/2009Thông qua Nghị quyết báo cáo giám sát chuyên đề; Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. Bế mạc kỳ họp
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều)

[Chi tiết]

3

Buổi chiều ngày 18/06/2009Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật tần số vô tuyến điện
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì điều)

[Chi tiết]

4

Buổi sáng ngày 18/06/2009Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Biểu quyết thông qua Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Biểu quyết thông qua Luật bồi thường nhà nước
(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

5

Buổi chiều ngày 17/06/2009Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010; Biểu quyết thông qua Luật quản lý nợ công; Biểu quyết thông qua Luật quy hoạch đô thị; Biểu quyết thông qua Luật lý lịch tư pháp.
(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

6

Buổi sáng ngày 17/06/2009Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật viễn thông
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

7

Buổi chiều ngày 16/06/2009Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật dân quân tự vệ
(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì)

[Chi tiết]

8

Buổi sáng ngày 16/06/2009Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật cơ yếu
(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì)

[Chi tiết]

9

Buổi sáng ngày 15/06/2009Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh
(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

10

Buổi sáng ngày 13/06/2009Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

11

Buổi chiều ngày 12/06/2009Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

12

Buổi sáng ngày 12/06/2009Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

13

Buổi chiều ngày 11/06/2009Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

14

Buổi sáng ngày 11/06/2009Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

15

Buổi chiều ngày 10/06/2009Tiếp tục thảo luận ở hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

16

Buổi sáng ngày 10/06/2009Thảo luận ở hội trường việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

17

Buổi chiều ngày 09/06/2009Tiếp tục thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

18

Buổi sáng ngày 09/06/2009Thảo luận ở hội trường về Đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

19

Buổi sáng ngày 08/06/2009Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

20

Buổi chiều ngày 05/06/2009Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật người cao tuổi
(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống