Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 6,QH khóa XII

29/11/2009

 

1

Buổi sáng ngày 27/11/2009Thảo luận về dự án Luât người khuyết tật; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề; Nghị quyết về nội dung chất vấn; Chủ tịch Quốc hội đọc diễn văn bế mạc kỳ họp

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

2

Buổi chiều ngày 26/11/2009Thảo luận ở hội trường về dự án Luật an toàn thực phẩm; Dự án Luật người khuyết tật

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

3

Buổi sáng ngày 26/11/2009Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thi hành án hình sự

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

4

Buổi chiều ngày 25/11/2009Thảo luận ở hội trường về dự án Luật trọng tài thương mại

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

5

Buổi sáng ngày 25/11/2009Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Luật thuế tài nguyên; Thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Lai Châu; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

6

Buổi sáng ngày 25/11/2009Thảo luận ở hội trường về dự án Luật trọng tài thương mại

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

7

Buổi chiều ngày 24/11/2009Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

8

Buổi sáng ngày 23/11/2009Biểu quyết thông qua Luật người cao tuổi; Biểu quyết thông qua Luật khám bệnh, chữa bệnh; Biểu quyết thông qua Luật viễn thông; Biểu quyết thông qua Luật tần số vô tuyến điện; Biểu quyết thông qua Luật dân quân tự vệ

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

9

Buổi chiều ngày 21/11/2009Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thuế nhà, đất
(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

10

Buổi chiều ngày 20/11/2009Thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2010
(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

11

Buổi sáng ngày 19/11/2009Tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

12

Buổi chiều ngày 18/11/2009Tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

13

Buổi sáng ngày 18/11/2009Tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

( Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

14

Buổi chiều ngày 17/11/2009Tiếp tục nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

15

Buổi sáng ngày 17/11/2009Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ năm đến nay; Nghe chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

16

Buổi chiều ngày 16/11/2009Thảo luận ở hội trường về dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

17

Buổi sáng ngày 16/11/2009Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi)

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

18

Buổi chiều ngày 13/11/2009Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

19

Buổi sáng ngày 13/11/2009Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Lai Châu; Thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

20

Buổi sáng ngày 12/11/2009Thảo luận ở hội trường về dự án Luật nuôi con nuôi; Thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2010.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống