Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 7 ,QH khóa XII

23/06/2010

1

Buổi chiều ngày 19/06/2010Thông qua: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011; Nghị quyết giám sát chuyên đề

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 2

Buổi sáng ngày 19/06/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật viên chức

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 3

Buổi chiều ngày 18/06/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Xem xét, quyết định về công tác nhân sự

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 4

Buổi sáng ngày 18/06/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố tụng hành chính(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 5

Buổi chiều ngày 17/06/2010Biểu quyết thông qua: Luật thi hành án hình sự; Luật trọng tài thương mại; Luật an toàn thực phẩm; Xem xét, quyết định về công tác nhân sự

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 6

Buổi sáng ngày 17/06/2010Biểu quyết thông qua: Luật thuế nhà, đất; Luật nuôi con nuôi; Luật bưu chính; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật người khuyết tật

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 7

Buổi chiều ngày 16/06/2010Biểu quyết thông qua: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 8

Buổi sáng ngày 16/06/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật khoáng sản (sửa đổi)

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 9

Buổi sáng ngày 15/06/2010Thảo luận ở hội trường về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 10

Buổi chiều ngày 14/06/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thanh tra (sửa đổi)

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 11

Buổi sáng ngày 14/06/2010Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 12

Buổi sáng ngày 12/06/2010Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 13

Buổi chiều ngày 11/06/2010Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 14

Buổi sáng ngày 11/06/2010Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 15

Buổi chiều ngày 10/06/2010Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 16

Buổi sáng ngày 10/06/2010Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy; Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 17

Buổi sáng ngày 09/06/2010Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 18

Buổi chiều ngày 08/06/2010Tiếp tục thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 19

Buổi sáng ngày 08/06/2010Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 20

Buổi chiều ngày 07/06/2010Tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống