Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 8,QH khóa XII

28/11/2010

1

Buổi sáng ngày 26/11/2010Quốc hội họp phiên bế mạc; Thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công trình quan trọng quốc gia dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 2

Buổi chiều ngày 25/11/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi)

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 3

Buổi sáng ngày 25/11/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 4

Buổi chiều ngày 24/11/2010Biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Luật tố tụng hành chính

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

 

[Chi tiết]

 5

Buổi sáng ngày 24/11/2010Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 6

Buổi chiều ngày 23/11/2010Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 7

Buổi sáng ngày 23/11/2010Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội .

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 8

Buổi chiều ngày 22/11/2010Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 9

Buổi sáng ngày 22/11/2010Chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 10

Buổi chiều ngày 19/11/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật kiểm toán độc lập

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết]

 11

Buổi sáng ngày 19/11/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật lưu trữ

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 12

Buổi chiều ngày 18/11/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật đo lường.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 13

Buổi sáng ngày 18/11/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật tố cáo.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 14

Buổi chiều ngày 17/11/2010 Biểu quyết thông qua: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật khoáng sản (sửa đổi); Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 15

Buổi sáng ngày 16/11/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật thủ đô.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 16

Buổi chiều ngày 15/11/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật khiếu nại.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 17

Buổi sáng ngày 15/11/2010Biểu quyết thông qua Luật thuế bảo vệ môi trường; Biểu quyết thông qua Luật thanh tra (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật viên chức; Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011.

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 18

Buổi chiều ngày 13/11/2010Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống mua bán người

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 19

Buổi chiều ngày 12/11/2010Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; Tờ trình dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi) và các Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 20

Buổi chiều ngày 11/11/2010Thảo luận ở tổ về dự án Luật tố cáo

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết

 

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống