Biên bản Hội trường kỳ họp thứ 9,QH khóa XII

02/04/2011

1

Buổi chiều ngày 29/03/2011Biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; Biểu quyết thông qua dự án Luật Thủ đô; Biểu quyết thông qua dự án Luật phòng, chống mua bán người; Biểu quyết thông qua dự án Luật kiểm toán độc lập; Quốc hội họp phiên bế mạc

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 2

Buổi sáng ngày 29/03/2011Thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 3

Buổi sáng ngày 28/03/2011Thảo luận ở hội trường về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011)

(Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì)

[Chi tiết]

 4

Buổi chiều ngày 26/03/2011Tiếp tục thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 5

Buổi sáng ngày 26/03/2011Thảo luận ở hội trường về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 6

Buổi chiều ngày 25/03/2011Thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 7

Buổi chiều ngày 24/03/2011Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kiểm toán độc lập

(Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì)

[Chi tiết]

 8

Buổi sáng ngày 23/03/2011Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống mua bán người

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 9

Buổi chiều ngày 22/03/2011Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 10

Buổi sáng ngày 22/03/2011Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

(Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì)

[Chi tiết]

 11

Buổi chiều ngày 21/03/2011Quốc hội nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

(Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì)

[Chi tiết]

 12

Buổi sáng ngày 21/03/2011Quốc hội họp phiên trù bị; Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và những giải pháp tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và báo cáo thẩm tra; các Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

(Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì)

[Chi tiết

 Nguồn tin: Trung tâm tin học - Văn phòng Quốc hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống