Các văn kiện chung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XII

09/05/2011

                                                         Các văn kiện chung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XII

TT

Tiêu đề

Lĩnh vực

Chi tiết

1

Báo cáo số 733/BC-UBTVQH12 ngày 28-4-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

09/01/2012

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

2

Báo cáo số 733/BC-UBTVQH12 ngày 28-4-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

09/05/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

3

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bế mạc Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

  29/03/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

4

Đề cương báo cáo kết quả Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

29/03/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

5

Dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XII trình Quốc hội thông qua

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

29/03/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

6

Báo cáo số 1813/BC-UBTCNS12 ngày 09-3-2011 của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách thẩm tra phương án sử dụng 3.500 tỷ đồng đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

24/03/2011

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

7

Báo cáo số 35/BC-CP ngày 17-3-2011 của Chính phủ về việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sử dụng 3.500 tỷ đồng ngân sách nhà nước năm 2011

(Nguồn:  Bộ Công Thương)

24/03/2011

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

8

Báo cáo số 2893/BC-UBXH12 ngày 18-3-2011 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010

(Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội)

24/03/2011

Quỹ bảo hiểm xã hội

Chi tiết

9

Báo cáo số 22/BC-CP ngày 08-3-2011 của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010

(Nguồn:  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

24/03/2011

Quỹ bảo hiểm xã hội

Chi tiết

10

Báo cáo số 2894/BC-UBXH12 ngày 18-3-2011 của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2010

(Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội)

22/03/2011

Bình đẳng giới

Chi tiết

11

Báo cáo số 23/BC-CP ngày 09-3-2011 của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2010

(Nguồn:  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

22/03/2011

Bình đẳng giới

Chi tiết

12

Báo cáo số 1814/BC-UBTCNS12 ngày 10-3-2011 của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2010, triển khai dự toán NSNN năm 2011

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

21/03/2011

Ngân sách nhà nước

Chi tiết

13

Báo cáo số 25/BC-CP ngày 16-3-2011 của Chính phủ đánh giá bổ sung về kết quả thực hiện NSNN năm 20110, tình hình triển khai thực hiện và những giải pháp điều hành NSNN năm 2011

(Nguồn:  Bộ Tài chính)

21/03/2011

Ngân sách nhà nước

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

Chi tiết 3

 

14

Báo cáo số 39/BC-CP ngày 18-3-2011 của Chính phủ bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và những giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

(Nguồn:  Văn phòng Chính phủ)

21/03/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

15

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khai mạc Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII (ngày 21-3-2011)

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/03/2011

Kỳ họp Quốc hội

Chi tiết

16

Báo cáo số 720/BC-UBTVQH12 ngày 19-3-2011 của UBTVQH tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị ĐBQH, các Đoàn ĐBQH về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/03/2011

Chương trình kỳ họp

Chi tiết

17

Báo cáo số 1977/BC-UBKT12 ngày 18-3-2011 của Uỷ ban Kinh tế thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

19/03/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết

18

Báo cáo số 24/BC-CP ngày 14-3-2011 của Chính phủ về bổ sung tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

(Nguồn:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

19/03/2011

Kinh tế - Xã hội

Chi tiết


Nguồn tin: Trung tâm Tin học – VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống