Báo cáo công tác của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, các Uỷ ban của Quốc hội và các ban của UBTVQH kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XIII

25/07/2011

                                                                    Báo cáo công tác của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, các Uỷ ban của Quốc hội

                                                                                và các ban của UBTVQH kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XIII

 

 

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Báo cáo số 758/BC-UBTVQH12 ngày 23-7-2011 công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội từ sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

25/07/2011

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm Tin học – VPQH

 

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống