Báo cáo giám sát kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

25/11/2011

                                                                      Báo cáo giám sát kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

 

 

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

25/11/2011

Môi trường

Chi tiết

2

Báo cáo số 73/BC-UBTVQH13 ngày 23-11-2011 của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

25/11/2011

Môi trường

Chi tiết

3

Báo cáo số 68/BC-UBTVQH13 ngày 18-11-2011 của UBTVQH về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và thứ chín, Quốc hội khóa XII

(Nguồn:  Vụ Dân nguyện)

22/11/2011

Giải quyết kiến nghị của cử tri

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

4

Báo cáo số 79/HĐDT13 ngày 11-11-2011 của Hội đồng Dân tộc về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách tuyển sinh, đào tạo và sử dụng cán bộ theo hình thức cử tuyển

(Nguồn:  Vụ Dân tộc)

14/11/2011

Giáo dục đào tạo

Chi tiết

5

Báo cáo số 86/BC-UBKHCNMT13 ngày 28-10-2011 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các công trình quan trọng quốc gia trong năm 2011

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

10/11/2011

Công trình quan trọng Quốc gia

Chi tiết

6

Báo cáo số 241/BC-CP ngày 25-10-2011 của Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết 38/2004/QH11 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh

(Nguồn:  Bộ Giao thông - Vận tải)

10/11/2011

Công trình quan trọng Quốc gia

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

7

Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, ngày 7-11-2011

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

04/11/2011

Môi trường

Chi tiết

8

Báo cáo số 39/BC-UBTVQH13 ngày 20-10-2011 của UBTVQH về kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

04/11/2011

Môi trường

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

9

Nghị quyết số 212/NQ-UBTVQH13 ngày 19-8-2011 của UBTVQH về điều chỉnh, bổ sung danh sách thành viên các đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, năm 2011

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

04/11/2011

Môi trường

Chi tiết

10

Nghị quyết số 1014/NQ/UBTVQH12 ngày 31-12-2010 của UBTVQH về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề”

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

04/11/2011

Môi trường

Chi tiết

11

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề

(Nguồn:  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

04/11/2011

Môi trường

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

12

Báo cáo số 141/BC-UBTCNS13 ngày 18-10-2011 của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách về kết quả giám sát tình hình thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát do Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tổ chức năm 2008 đối với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

25/10/2011

Quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm Tin học – VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống