Các dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

26/11/2011

                                                             Các dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Dự thảo Luật Cơ yếu trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Quốc phòng - An ninh)

26/11/2011

Cơ yếu

Chi tiết

2

Báo cáo số 75/BC-UBTVQH13 ngày 23-11-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật cơ yếu

(Nguồn:  Vụ Quốc phòng - An ninh)

26/11/2011

Cơ yếu

Chi tiết

3

Dự thảo Luật khiếu nại trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

10/11/2011

Khiếu nại

Chi tiết

4

Báo cáo số 63/BC-UBTVQH13 ngày 10-11-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật khiếu nại

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

10/11/2011

Khiếu nại

Chi tiết

5

Dự thảo Luật tố cáo trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

10/11/2011

Tố cáo

Chi tiết

6

Báo cáo số 61/BC-UBTVQH13 ngày 10-11-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tố cáo

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

10/11/2011

Tố cáo

Chi tiết

7

Dự thảo Luật lưu trữ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

10/11/2011

Lưu trữ

Chi tiết

8

Báo cáo số 62/BC-UBTVQH13 ngày 10-11-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật lưu trữ

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

10/11/2011

Lưu trữ

Chi tiết

9

Dự thảo Luật Đo lường trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

10/11/2011

Đo lường

Chi tiết

10

Báo cáo số 50/BC-UBTVQH13 ngày 7-11-2011 của UBTVQH giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo lường trình Quốc hội thông qua

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

10/11/2011

Đo lường

Chi tiết

11

Báo cáo của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến ĐBQH thảo luận tại Kỳ họp thứ 5 về dự án Luật cơ yếu

(Nguồn:  Vụ Quốc phòng - An ninh)

25/10/2011

Cơ yếu

Chi tiết

12

So sánh dự án Luật cơ yếu của Chính phủ trình và bản dự kiến tiếp thu

(Nguồn:  Vụ Quốc phòng - An ninh)

25/10/2011

Công vụ

Chi tiết

13

Dự thảo Luật cơ yếu trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII, ngày 01-11-2011

(Nguồn:  Vụ Quốc phòng - An ninh)

25/10/2011

Cơ yếu

Chi tiết

14

Báo cáo số 26/BC-UBTVQH13 ngày 27-9-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cơ yếu

(Nguồn:  Vụ Quốc phòng - An ninh)

25/10/2011

Cơ yếu

Chi tiết

15

Báo cáo của Uỷ ban Pháp luật tổng hợp ý kiến của các Đoàn ĐBQH về dự án Luật tố cáo

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

25/10/2011

Tố cáo

Chi tiết

16

Dự thảo Luật tố cáo trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII ngày 25-10-2011

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

25/10/2011

Tố cáo

Chi tiết

17

Báo cáo số 41/BC-UBTVQH13 ngày 20-10-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tố cáo

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

25/10/2011

Tố cáo

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

18

Báo cáo của Văn phòng Quốc hội tổng hợp ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội về dự án Luật khiếu nại

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

24/10/2011

Khiếu nại

Chi tiết

19

Dự thảo Luật khiếu nại trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII, ngày 24-10-2011

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

24/10/2011

Khiếu nại

Chi tiết

20

Báo cáo số 40/UBTVQH13 ngày 20-10-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật khiếu nại

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

24/10/2011

Khiếu nại

Chi tiết

21

Tổng hợp ý kiến ĐBQH khóa XII về dự án Luật đo lường

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

21/10/2011

Đo lường

Chi tiết

22

Tập hợp ý kiến ĐBQH, Đoàn ĐBQH khóa XIII về dự thảo Luật đo lường

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

21/10/2011

Đo lường

Chi tiết

23

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đo lường (trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp 2, QH khoá XIII, ngày 21-10-2011)

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

21/10/2011

Đo lường

Chi tiết

24

Dự thảo Luật đo lường trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII (ngày 21-10-2011)

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

21/10/2011

Đo lường

Chi tiết

25

Báo cáo số 33/BC-UBTVQH13 ngày 14-10-2011 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo lường

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

21/10/2011

Đo lường

Chi tiết

26

Báo cáo của Uỷ ban Pháp luật tổng hợp ý kiến ĐBQH thảo luận ở Đoàn ĐBQH về dự án Luật lưu trữ

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

21/10/2011

Lưu trữ

Chi tiết

27

Dự thảo Luật lưu trữ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, QH khoá XIII (ngày 21-10-2011)

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

21/10/2011

Lưu trữ

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm Tin học – VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống