Tài liệu chất vấn kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

13/06/2012

 

                                                             Tài liệu chất vấn kỳ họp thứ 3, Quốc hội  khóa XIII

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Báo cáo số 75/BC-BTNMT ngày 28-5-2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện trả lời chất vấn của các ĐBQH và ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Bộ Tài nguyên và Môi trường)

13/06/2012

Kiến nghị của cử tri


Chi tiết

2

Báo cáo số 163/BC-UBTVQH13 ngày 8-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Dân nguyện)

13/06/2012

Kiến nghị của cử tri

Chi tiết 1

 

Chi tiết 2:

Chi tiết 3:

3

Công văn ngày 11-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp về việc thành viên Chính phủ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

13/06/2012

Chất vấn và trả lời chất vấn

Chi tiết

4

Báo cáo số 195/BC-BCTĐB ngày 19-5-2012 của Ban Công tác đại biểu về việc thực hiện lời hứa, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Công tác đại biểu)

24/05/2012

Chất vấn và trả lời chất vấn

Chi tiết

5

Báo cáo ngày 20-6-2012 của Đoàn thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/06/2012

Chất vấn và trả lời chất vấn

Chi tiết

6

Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII trình Quốc hội thông qua

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/06/2012

Chất vấn và trả lời chất vấn

Chi tiết

7

Báo cáo số 189/BC-UBTVQH13 ngày 21-6-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

21/06/2012

Chất vấn và trả lời chất vấn

Chi tiết

8

Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIII (văn bản số 155/BC-CP ngày 14-6-2012 của Chính phủ)

(Nguồn:  Văn phòng Chính phủ)

15/06/2012

Chất vấn và trả lời chất vấn

Chi tiết

9

Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XIII

(Nguồn:  Vụ Dân nguyện)

13/06/2012

Kiến nghị của cử tri

Chi tiết

10

Tập hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII (Tập 1 + 2)

(Nguồn:  Vụ Dân nguyện)

13/06/2012

Kiến nghị của cử tri

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

11

Tập hợp các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến các Bộ, ngành tại Kỳ họp thứ 3

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

13/06/2012

Chất vấn và trả lời chất vấn

 

Chi tiết


 

 

 

Nguồn tin: Trung tâm tin học - VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống