Báo cáo giám sát kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

08/06/2012

 

                                                                              Báo cáo giám sát kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Báo cáo số 458/BC-UBQPAN13 ngày 6-6-2012 của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục quốc phòng, an ninh

(Nguồn:  Vụ Quốc phòng - An ninh)

08/06/2012

Giáo dục quốc phòng, an ninh

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

2

Báo cáo số 160/BC-UBTVQH13 ngày 31-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

02/06/2012

 

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

Chi tiết 3

 

3

Báo cáo số 452/BC-UBQPAN13 ngày 30-5-2012 của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh về kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật an ninh quốc gia và Luật dân quân tự vệ

(Nguồn:  Vụ Quốc phòng - An ninh)

31/05/2012

Văn bản quy phạm pháp luật

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

4

Báo cáo số 893/BC-UBVĐXH13 ngày 18-5-2012 của Uỷ ban về các vấn đề xã hội về kết quả phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách, pháp luật bảo trợ xã hội tại Ủy ban về các vấn đề xã hội

(Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội)

24/05/2012

Chính sách xã hội

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

5

Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng

(Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội)

22/05/2012

Người có công với cách mạng

Chi tiết

6

Báo cáo số 142/BC-UBTVQH13 ngày 17-5-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng

(Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội)

22/05/2012

Người có công với cách mạng

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

 

7

Báo cáo số 417/BC-UBVHGDTTN13 ngày 11-5-2012 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, TN, TN và NĐ về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008-2010

(Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ)

22/05/2012

 

 

Chi tiết 1

Chi tiết 2

Chi tiết 3

 

8

Dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

21/06/2012

Chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Chi tiết

9

Báo cáo số 184/BC-UBTVQH13 ngày 20-6-2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

21/06/2012

Chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm tin học - VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống