Báo cáo công tác của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội và các ban của UBTVQH kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

08/06/2012

                                                       Báo cáo công tác của Quốc hội, UBTVQH, HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội

                                                                     và các ban của UBTVQH kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII  

 

TT

 

Tiêu đề

 

Lĩnh vực

 

Chi tiết

1

Báo cáo số 161/BC-UBTVQH13 ngày 6-6-2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội từ sau kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Tổng hợp)

08/06/2012

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

2

Báo cáo số 435/BC-UBQPAN13 ngày 19-5-2012 của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh về kết quả hoạt động của Ủy ban từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội và dự kiến Chương trình hoạt động của Ủy ban từ kỳ họp thứ ba đến hết năm 2012

(Nguồn:  Vụ Quốc phòng - An ninh)

05/06/2012

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

3

Báo cáo số 595/BC-UBTP13 ngày 28-5-2012 của Uỷ ban Tư pháp về công tác của Ủy ban Tư pháp từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2012

(Nguồn:  Vụ Tư pháp)

01/06/2012

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

4

Báo cáo số 301/BC-UBKHCNMT13 ngày 22-5-2012 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về công tác từ sau Kỳ họp thứ 2 đến Kỳ họp thứ ba của Quốc hội, dự kiến chương trình công tác đến cuối năm 2012

(Nguồn:  Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường)

26/05/2012

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

5

Báo cáo số 909/BC-UBVĐXH13 ngày 24-5-2012 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội về hoạt động của Ủy ban từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII, dự kiến hoạt động đến cuối năm 2012

(Nguồn:  Vụ Các vấn đề xã hội)

25/05/2012

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

6

Báo cáo số 192/BC-HĐDT13 ngày 15-5-2012 của Hội đồng Dân tộc về hoạt động của Hội đồng Dân tộc, từ sau kỳ họp thứ hai, đến kỳ họp thứ ba; dự kiến nội dung hoạt động từ sau kỳ họp thứ ba, đến kỳ họp thứ tư

(Nguồn:  Vụ Dân tộc)

22/05/2012

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

7

Báo cáo số 418/BC-UBVHGDTTN13 ngày 11-5-2012 của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về kết quả hoạt động từ sau kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XIII và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2012 của Uỷ ban

(Nguồn:  Vụ Văn hoá, Giáo dục, TT, TN và NĐ)

22/05/2012

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

8

Báo cáo số 529/BC-UBTCNS13 ngày 7-5-2012 của Uỷ ban Tài chính-Ngân sách từ sau Kỳ họp thứ hai đến Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình hoạt động đến hết năm 2012 của Uỷ ban

(Nguồn:  Vụ Tài chính, Ngân sách)

15/05/2012

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

9

Báo cáo số 474/BC-UBKT13 ngày 20-6-2012 của Uỷ ban Kinh tế về kết quả công tác của Ủy ban từ sau Kỳ họp thứ hai đến Kỳ họp thứ ba và dự kiến Chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XIII

(Nguồn:  Vụ Kinh tế)

21/06/2012

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

10

Báo cáo số 883/BC-UBPL13 ngày 11-6-2012 của Uỷ ban Pháp luật về kết quả hoạt động của Ủy ban pháp luật từ kỳ họp thứ hai (tháng 11/2011) đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội (tháng 6/2012) và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012

(Nguồn:  Vụ Pháp luật)

14/06/2012

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

11

Báo cáo số 1208/BC-UBĐN13 ngày 11-6-2012 của Uỷ ban Đối ngoại về công tác của Uỷ ban từ kỳ họp thứ hai đến kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII và Chương trình công tác đến hết năm 2012

(Nguồn:  Vụ Đối ngoại)

14/06/2012

Công tác của HĐDT, các Uỷ ban

Chi tiết

 

Nguồn tin: Trung tâm tin học - VPQH

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống