Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng lao động 09/06/2012

Năm 2011, Trung tâm Thông tin khoa học thuộc Viện NCLP đã chủ trì nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, do ThS. Nguyễn Thúy Hà, Phó Giám đốc Trung tâm làm Chủ nhiệm. Kết quả nghiên cứu đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề vai trò của hợp đồng lao động, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng lao động. Những đề xuất, kiến nghị từ đề tài được đánh giá là có giá trị tham khảo góp phần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học giai đoạn 2010- 2015 09/06/2012

Nhằm phục vụ cho công tác xây dựng pháp luật về giáo dục đại học, năm 2010, nhóm cán bộ, chuyên viên Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng do ThS. Lê Thị Phương Nam – Phó Vụ trưởng làm Chủ nhiệm đã triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học giai đoạn 2010-2015”. Đề tài đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc đánh giá chung về thực trạng đội ngũ giảng viên đại học (GVĐH) hiện nay, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ GVĐH giai đoạn 2010-2015 và kiến nghị một số nội dung chuẩn bị cho việc xây dựng Dự án Luật giáo dục đại học.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế 28/05/2012

Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2010, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã tổ chức nghiên cứu Đề tài “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế” do ThS. Cao Ngọc Xuyên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Chủ nhiệm đề tài.

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng lao động 28/05/2012

Năm 2011, Trung tâm Thông tin khoa học thuộc Viện NCLP đã chủ trì nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, do ThS. Nguyễn Thúy Hà, Phó Giám đốc Trung tâm làm Chủ nhiệm. Những đề xuất, kiến nghị từ đề tài được đánh giá là có giá trị tham khảo góp phần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học giai đoạn 2010-2015 28/05/2012

Nhằm phục vụ cho công tác xây dựng pháp luật về giáo dục đại học, năm 2010, nhóm cán bộ, chuyên viên Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng do ThS. Lê Thị Phương Nam – Phó Vụ trưởng làm Chủ nhiệm đã triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học giai đoạn 2010-2015”.

Công ước và luật pháp một số nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em 21/11/2011

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, chính vì vậy việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình, của nhà trường mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Để đảm bảo việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em, hầu hết các nước trên thế giới đều có các văn bản pháp luật để điều chỉnh riêng về vấn đề này. Ở nước ta, ngày 12 tháng 08 năm 1991 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và ngày 24 tháng 06 năm 2004, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ được Quốc hội sửa đổi bổ sung. Xuất phát từ Tuyên ngôn Giơ-ne-vơ về quyền trẻ em năm 1924; Tuyên ngôn về quyền trẻ em của Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 1959; Công ước Quốc tế về quyền trẻ em ra đời năm 1989 được các nước trên thế giới chấp thuận và tham gia ký kết. Đây là một mốc quan trọng trong tiến trình đấu tranh nhằm bảo vệ các quyền cho trẻ em.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống