Tổ chức và hoạt động của hệ thống ủy ban ở nghị viện một số nước 21/11/2011

Có một sự thống nhất trong các nghiên cứu về nghị viện là duy trì một hệ thống ủy ban mạnh sẽ tạo cho nghị viện khả năng tốt hơn để gây ảnh hưởng về mặt chính sách đối với công chúng và để giám sát tốt hơn đối với các hoạt động của ngành hành pháp . Quốc hội Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ với những nỗ lực đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban trong thời gian gần đây . Trong quá trình đó, những lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của hệ thống ủy ban ở nghị viện một số nước sẽ là những kinh nghiệm đáng tìm hiểu và học hỏi để tìm ra một mô hình phù hợp nhất với thực tiễn Việt Nam. Chuyên đề nghiên cứu so sánh này sẽ tập trung giới thiệu và phân tích một số vấn đề cơ bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của hệ thống ủy ban ở nghị viện một số nước như về cơ cấu tổ chức của Ủy ban, chức năng và thẩm quyền của Ủy ban và quy trình làm việc của các Ủy ban. Các thông tin của chuyên đề sẽ liên tục được cập nhật để phản ánh kịp thời các thay đổi trong tổ chức và hoạt động

Quyền sáng kiến lập pháp của nghị viện một số nước 21/11/2011

Thực hiện yêu cầu của Đại biểu Quốc hội về thông tin tham khảo phục vụ công tác của đại biểu Quốc hội, Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học tổ chức nghiên cứu tổng hợp tư liệu tham khảo: “Quyền sáng kiến lập pháp của nghị viện một số nước” Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu Quốc hội để tham khảo.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống