Sử dụng kết quả kiểm toán nhà nước trong Việc quốc hội thảo luận, quyết định ngân sách nhà nước 17/09/2013

Triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2009 - 2010, Viện NCLP đã chủ trì tổ chức nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Sử dụng kết quả kiểm toán nhà nước trong quyết định của Quốc hội về ngân sách nhà nước” do PGS.TS. Đặng Văn Thanh làm Chủ nhiệm. Bài viết này tóm tắt một số nội dung chủ yếu của đề tài liên quan đến giá trị báo cáo kiểm toán nhà nước, thực trạng sử dụng và những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng kết quả kiểm toán nhà nước trong quyết định ngân sách nhà nước của Quốc hội.

Quốc hội quyết định những vấn đề Quan trọng của đất nước về kinh tế - xã hội trong thời kỳ việt nam gia nhập wto: thực trạng và kiến nghị 16/09/2013

Năm 2010, Viện NCLP đã hoàn thành việc nghiên cứu đề tài cấp bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về kinh tế-xã hội trong thời kỳ Việt Nam gia nhập WTO” do TS. Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện NCLP làm Chủ nhiệm. Bài viết tóm tắt và giới thiệu một số kết quả chủ yếu của Đề tài liên quan đến thực tiễn Quốc hội quyết định những vấn đề về kinh tế - xã hội, nguyên nhân của những bất cập, hạn chế và những kiến nghị, đề xuất nằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động này.

Sử dụng thông tin kinh tế - tài chính trong thảo luận và quyết định ngân sách nhà nước 16/09/2013

Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu năm 2009, Viện NCLP đã chủ trì nghiên cứu Đề tài cấp cơ sở “Thông tin kinh tế - tài chính và việc sử dụng thông tin kinh tế - tài chính trong thảo luận và quyết định ngân sách nhà nước” do TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng làm Chủ nhiệm. Đề tài góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích thực trạng và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cung cấp và sử dụng các thông tin kinh tế - tài chính phục vụ Quốc hội thảo luận và quyết định ngân sách nhà nước

Quốc hội xem xét, quyết định Chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm: thực trạng và kiến nghị 16/09/2013

Nhằm góp phần cung cấp thêm các thông tin khoa học cho việc Quốc hội xem xét, quyết định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, năm 2010 và 2011, Ủy ban Kinh tế đã triển khai nghiên cứu đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc Quốc hội quyết định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm”. Bài viết này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu chủ yếu và những kiến nghị của đề tài để góp phần làm rõ tính pháp lý và tính khoa học của các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Quốc hội quyết định, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nâng cao chất lượng quyết định Các vấn đề quan trọng của đất nước 16/09/2013

Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước là một chức năng cơ bản của Quốc hội. Trong các nhiệm kỳ qua, Quốc hội thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng này. Tuy nhiên, cử tri cả nước cũng như Quốc hội nhận thấy rằng, cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết định của Quốc hội theo hướng thực chất, hiệu lực và hiệu quả hơn. Trên cơ sở Kết luận số 144-TB/ TW ngày 28.3.2008 của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội đã triển khai nghiên cứu Đề án “Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”. Bài viết này giới thiệu tóm tắt một số nội dung và kết quả nghiên cứu của Đề án.

Các nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2013 đã được đăng ký 05/11/2012

Viện Nghiên cứu lập pháp kính gửi tới các Cơ quan, đơn vị, cá nhân trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội có nhu cầu nghiên cứu, lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ khoa học trong Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp bộ năm 2013 (có danh sách 23 đề tài kèm theo).

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh - qua kinh nghiệm Tỉnh Lào Cai 10/06/2012

Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2011, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai đã chủ trì tổ chức nghiên cứu Đề tài “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh – Qua kinh nghiệm của tỉnh Lào Cai” do ông Phan Duy Hạnh, Chánh Văn phòng làm Chủ nhiệm. Bằng cách tiếp cận từ góc độ thực tiễn, vận dụng linh hoạt các phương pháp nghiên cứu cụ thể, Đề tài đã thành công trong việc khái quát quá trình hình thành và phát triển; phân tích về pháp luật thực định; đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động; đề xuất một số kiến nghị, giải pháp. Kết quả nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc.

Tổ chức, hoạt động của Quốc hội khóa XII và phương hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội khóa XIII 10/06/2012

Năm 2011, Viện NCLP đã chủ trì nghiên cứu đề tài cấp bộ “Tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XII và phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIII”, do TS. Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện NCLP làm Chủ nhiệm. Kết quả nghiên cứu đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội khóa XII. Những đề xuất, kiến nghị được đánh giá là có giá trị tham khảo góp phần nghiên cứu để tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội khóa XIII và các khóa tiếp theo.

Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quy trình và thủ tục làm việc tại kỳ họp quốc hội 10/06/2012

Trong những năm vừa qua, quy trình, thủ tục làm việc của Quốc hội tại kỳ họp đã có những cải tiến nhất định. Tiến trình đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là các quy định về quy trình, thủ tục làm việc tại kỳ họp Quốc hội. Đề tài khoa học cấp bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quy trình và thủ tục làm việc tại kỳ họp Quốc hội” do TS. Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội làm Chủ nhiệm, được nghiệm thu năm 2009, đã tập trung phân tích làm rõ những vấn đề sau:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế 09/06/2012

Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2010, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đã tổ chức nghiên cứu Đề tài “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế” do ThS. Cao Ngọc Xuyên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Chủ nhiệm đề tài. Công trình nghiên cứu đã thành công trong việc khái quát về hệ thống thuế của Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng, làm rõ những ưu điểm cũng như những hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật về thuế; trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống