Báo cáo tham vấn cộng đồng để góp ý vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi tại Tỉnh Quảng Bình 10/04/2013

Thực hiện kế hoạch phối hợp của Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Tổ chức OXFAM về chương trình lấy ý kiến tham vấn cộng đồng về dự thảo Luật đất đai sửa đổi, được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Bình, Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh cùng phối hợp với Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo Quảng Ninh (RDPR) và Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD) đã thực hiện thành công đợt tham vấn cộng đồng tại tỉnh Quảng Bình theo đúng kế hoạch tham vấn đặt ra.

Báo cáo tham vấn cộng đồng để góp ý vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi tại Tỉnh Yên Bái 10/04/2013

Yên Bái là tỉnh miền núi với 9 đơn vị hành chính (1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện) với tổng số 180 xã, phường, thị trấn (159 xã và 21 phường, thị trấn); trong đó có 70 xã vùng cao và 62 xã đặc biệt khó khăn được đầu tư theo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, có 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải (đồng bào Mông chiếm trên 80%) nằm trong 61 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước. Theo số liệu thống kê năm 2010, Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 688.627,64 ha, trong đó đất nông nghiệp là 583.717,47 ha, chiếm 84,76% ; đất phi nông nghiệp là 51.713,13 ha chiếm 7,51%; đất chưa sử dụng là 53.197,04 ha chiếm 7,73%. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có tới 30 dân tộc sinh sống, trong đó có 7 dân tộc có dân số trên 10.000 người; 2 dân tộc có từ 2.000 - 5.000 người; 3 dân tộc có từ 500 -2.000 người. Trong đó, người Kinh chiếm 49,6%, người Tày chiếm 18,58%, người Dao chiếm 10,31%, người HMông chiếm 8,9%, người Thái chiếm 6,7%, người Cao Lan chiếm 1%, còn lại là các dân tộc khác.

Báo cáo tham vấn cộng đồng để góp ý vào Dự thảo luật đất đai sửa đổi tại tỉnh Hòa Bình 10/04/2013

Hòa Bình là một tỉnh Miền núi có diện tích đất tự nhiên 466.252,86 ha. Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 66.759 ha; diện tích đất lâm nghiệp là 194.308 ha, diện tích đất chuyên dùng là 27.364 ha; diện tích đất ở là 5.807 ha; diện tích đất chưa sử dụng và sông suối đá là 172.015 ha, đối với đất nông nghiệp có diện tích đất trồng cây hàng năm là 45.046 ha, diện tích trồng lúa là 25.356 hecta, chiếm 60,51% diện tích đất trồng cây hàng năm; diện tích đất trồng cây lâu năm là 4.052 ha, chiếm 6,06%; diện tích đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là 900 ha. Dân số trên 83 vạn người, gồm 7 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Mường chiếm hơn 60%, dân tộc Kinh 30%, còn lại là các dân tộc khác. Có 10 huyện, 1 thành phố và 210 xã, phường, thị trấn.

Báo cáo tham vấn cộng đồng để góp ý vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi tại Tỉnh Long An 09/04/2013

Long An có tổng diện tích là 4492.4 km2, chiếm tỷ lệ 1,3% so với diện tích cả nước và bằng 8,74% diện tích của vùng Đồng bằng Sông Cữu Long. Tỉnh Long An tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và tiỉnh Tây Ninh ở phía Đông, phía bắc giáp với tỉnh Svay Riêng – Vương quốc Campuchia, phía tây giáp với tiỉnh Đồng Tháp và giáp tỉnh Tiền Giang về phía Nam. Sở hữu vị trí địa lý khá đặc biệt tiỉnh Long An thuộc Vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, được xác định là vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam.

Mô hình tổ chức hoạt động điều tra dư luận xã hội phục vụ cho hoạt động Quốc hội 18/12/2012

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các cá nhân, nhóm xã hội đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc tìm hiểu mô hình tổ chức điều tra DLXH hay nói cách khác là thăm dò DLXH - để qua đó hiểu biết chính xác nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các nhóm xã hội về các sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội - có ý nghĩa không chỉ đối với hoạt động của Quốc hội nói riêng, mà còn rất quan trọng đối với công tác quản lý và điều hành đất nước hiện nay. Bài viết trình bày mô hình tổ chức hay nói cụ thể hơn là quy trình thực hiện cuộc điều tra DLXH phục vụ hoạt động của Quốc hội cũng như hoạt động quản lý xã hội ở nước ta hiện nay.

Mô hình tổ chức hoạt động điều tra dư luận xã hội phục vụ cho hoạt động Quốc hội 03/12/2012

Dư luận xã hội (DLXH) là một hiện tượng xã hội đặc biệt, phản ánh nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các cá nhân, nhóm xã hội đối với các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc tìm hiểu mô hình tổ chức điều tra DLXH hay nói cách khác là thăm dò DLXH - để qua đó hiểu biết chính xác nhận thức, thái độ, và xu hướng hành động của các nhóm xã hội về các sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội - có ý nghĩa không chỉ đối với hoạt động của Quốc hội nói riêng, mà còn rất quan trọng đối với công tác quản lý và điều hành đất nước hiện nay. Bài viết trình bày mô hình tổ chức hay nói cụ thể hơn là quy trình thực hiện cuộc điều tra DLXH phục vụ hoạt động của Quốc hội cũng như hoạt động quản lý xã hội ở nước ta hiện nay.

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến về tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) 09/10/2012

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII bắt đầu từ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII và sẽ kết thúc vào kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII (bắt đầu từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 5 năm 2011). Đây là nhiệm kỳ Quốc hội được rút ngắn xuống một năm so với thường lệ, theo Nghị quyết số 05/2007/QH12 kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2007, và bầu cử Quốc hội khóa XIII như vậy sẽ dự kiến tiến hành vào khoảng tháng 5 năm 2011.

Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến về tác động của thuốc lá đối với sức khỏe và kinh tế - năm 2011 08/10/2012

Sử dụng thuốc lá đang có chiều hướng gia tăng, khuynh hướng giảm ở các nước phát triển nhưng tăng ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam thanh thiếu niên độ tuổi từ 17 - 24 là 43,6%.

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ BẦU CỬ - năm 2010 08/10/2012

Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Vì lẽ đó, bầu cử phải được xem là một nội dung thể hiện mức độ dân chủ của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cùng với những khó khăn hạn chế từ thực tiễn công tác bầu cử thời gian vừa qua cho thấy, đồng thời với việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật nói chung, việc nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về bầu cử là vấn đề cần chú trọng đúng mức trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta, đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế - xã hội của đất nước đang có sự phát triển mạnh mẽ.

Báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội về: Một số nội dung liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 22/11/2011

Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng về việc huy động mọi nguồn lực tham gia công tác CSSKND, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc thực hiện xã hội hóa công tác CSSKND như Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân..., tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa công tác CSSKND của Đảng và Nhà nước.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống