Báo cáo kết quả điều tra xã hội học về: Một số nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự 22/11/2011

Từ khi Pháp lệnh THADS được ban hành, công tác THADS từng bước đi vào nền nếp, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và trật tự kỷ cương trong xã hội, thiết thực nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác THADS cho thấy một số quy định trong Pháp lệnh THADS không còn đáp ứng được yêu cầu của thực tế xã hội. Trước yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc Quốc hội ban hành Luật Thi hành án dân sự là công cụ quan trọng nhằm bảo đảm tính tối cao của luật. Để có thêm thông tin tham khảo phục vụ việc xem xét, thông qua Dự án Luật Thi hành án dân sự, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học tổ chức điều tra xã hội học về: "Công tác thi hành dân sự và một số nội dung liên quan đến Dự án Luật THADS”.

Báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội về: Thi hành pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ 22/11/2011

Tìm hiểu ý kiến người dân về việc thi hành pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thời gian qua, từ đó rút ra đề xuất, kiến nghị góp phần phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội và việc sửa đổi Luật Giao thông đường bộ.

Nghiên cứu dư luận xã hội phục vụ công tác thẩm tra dự án luật, pháp lệnh của Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội 18/09/2007

Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng và lịch sử , Dư luận xã hội - Nguyện vọng của dân thuộc lĩnh vực tinh thần xã hội, nó phản ánh những giá trị thực tế về sự tồn tại, suy thoái và phát triển xã hội trên nền tảng cảm thụ bản chất tự nhiên về tính lợi ích của con người. Dự luận xã hội còn phản ánh trạng thái của ý thức xã hội, bao gồm thái độ của con người đối với các sự kiện, biến động, yêu cầu của hiện thực xã hội đối với các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội trên những mức độ động thái phát triển khác nhau.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống