Romania: Một chặng đường gian truân

22/11/2011
Lịch sử Nghị viện Romania bắt đầu vào năm 1831 khi một văn kiện có tính lập pháp được gọi là Điều lệ Tổ chức được thông qua tại Valachie. Một năm sau đó, văn kiện này cũng được áp dụng tại Moldova. Điều lệ Tổ chức đã bác bỏ những nền tảng cơ bản của chế độ đại nghị tại các công quốc thuộc Romania...

Công ước Paris năm 1858 và quan trọng hơn là Quy chế Triển khai công ước này do Hoàng tử Alexandru loan Cuza đề xướng và được thông qua bằng trưng cầu dân ý năm 1864, theo đó chế độ hai Viện do dân bầu được thiết lập. Văn bản này đã hoàn thiện và mở rộng nguyên tắc đại diện quốc gia. Dưới chế độ chính trị được thiết lập bởi Công ước này, diễn đàn lập pháp đã được hiện đại hóa một cách rõ rệt. Nhưng phải đến khi bản Hiến pháp năm 1866 được Vua Carol đệ nhất ban hành, các nền tảng hiện đại của diễn đàn lập pháp mới được chính thức thiết lập, biến cơ quan này thành một cơ quan đại diện quốc gia, vận hành một cách phù hợp với phương thức tổ chức và hoạt động của Nghị viện các nước Tây Âu thời đó.
Quá trình lịch sử hình thành của Nghị viện Romania trong thời kỳ hiện đại đã thúc đẩy mạnh mẽ sự khẳng định chủ quyền quốc gia, sau này dẫn đến sự hợp nhất của hai công quốc vào năm 1859. Ngày 9.5.1877, dưới mái vòm của Nghị viện Romania, bản Tuyên ngôn độc lập của nước này đã được công bố, và vào năm 1920, các văn kiện hợp nhất các tỉnh trước đây của Romania đã được phê chuẩn.
Tháng 2.1938, lợi dụng những căng thẳng chính trị đang tồn tại, Vua Carol đệ Nhị, người vốn luôn ngầm phá hoại vai trò của Nghị viện, đã áp đặt một chế độ quân chủ chuyên chế. Dưới chế độ độc tài của nhà Vua, Nghị viện chỉ còn là một cơ quan có tính hình thức, trang trí và bị tước bỏ những quyền hạn cơ bản.
Mùa thu năm 1940, cùng lúc với sự phục hồi chế độ độc tài quân sự, hoạt động của Nghị viện bị tạm ngưng. Sau ngày 23.8.1944, dưới áp lực của các lực lượng Xô Viết và Cộng sản, Nghị viện Romania đã được tổ chức lại thành Hội đồng Các đại biểu, sau này chuyển thành Quốc hội theo Hiến pháp năm 1948, là tổ chức chính thức, hoàn toàn phụ thuộc vào quyền lực cộng sản.
Cuộc cách mạng tháng 12.1989 đã mở ra con đường quay lại chế độ dân chủ, dựa trên nền tảng bầu cử tự do và đa đảng, tôn trọng quyền con người, phân biệt rõ quyền hạn và trách nhiệm của các nhà cầm quyền trước các cơ quan đại diện. Nhờ có các văn kiện do thế lực cách mạng lâm thời thông qua, Romania đã quay trở lại hệ thống lưỡng Viện.

Trong thập kỷ có rất nhiều biến động do thời kỳ quá độ hậu xã hội chủ nghĩa, Hạ viện cùng với Thượng viện đã thông qua hàng loạt các luật và văn kiện chuẩn tắc, nhằm cải tổ xã hội Romania theo hướng dân chủ, đưa ra những đảm bảo tôn trọng quyền cơ bản của con người, khuyến khích đổi mới và tư nhân hóa, củng cố các cơ quan kinh tế thị trường và Nhà nước của luật pháp. Đây chính là những điều kiện để Romania có thể gia nhập các cơ cấu của Châu Âu và Châu Âu – Đại Tây Dương.

Box:
Một số nội dung quan trọng của Hiến pháp năm 1866 :
- Tuyên bố tên nước Romania
- Trao cho hoàng tử các quyền hạn mà chỉ một quốc vương mới có được
- Đại diện quốc gia bao gồm hai Viện : Hạ viện và Thượng viện. Trong số các đặc quyền của Hạ viện, có quyền tự điều hành, trả lời các thông điệp của nhà Vua, quyền lập pháp, quyền chất vấn các bộ về mọi vấn đề. Quyền đặc biệt của Hạ viện là quyền tranh luận và thông qua ngân sách.
- Hệ thống Nghị viện thiết lập năm 1866 được đặc trưng bởi vai trò nổi trội của cơ quan lập pháp. Cơ quan này được coi như đối tác tương đương với Hoàng tử trong việc soạn thảo các văn bản luật và có quyền đặt bất cứ câu hỏi nào cho các bộ trưởng về đường hướng chính trị đang theo đuổi và có quyền điều tra. Tuy nhiên, Hoàng tử vẫn giữ lại quyền quyết định trong quy trình lập pháp và có quyền chuyển tới Nghị viện những dự luật riêng của mình.

Duy Tuấn

Nguồn tin: http://daibieunhandan.vn

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống