Romania: Vai trò của Nghị viện trong việc thành lập Chính phủ

22/11/2011
Phê chuẩn danh sách chính phủ là một thủ tục quan trọng của Nghị viện trong các chế độ đa nguyên. Ở Romania cũng vậy, sau mỗi cuộc bầu cử lại có một chính phủ mới được bầu ra phù hợp với bức tranh chính trị mới. Quy trình thông qua danh sách chính phủ mới cũng diễn ra khi một chính phủ không vượt qua được vòng bỏ phiếu tín nhiệm, bởi theo nguyên tắc, một chính phủ không thể không được Nghị viện thông qua hoặc không thể hoạt động mà không có sự ủng hộ của Nghị viện...

Quy trình bổ nhiệm Chính phủ mới gồm 4 bước: chỉ định ứng cử viên Thủ tướng; Thành lập danh danh Chính phủ và soạn thảo chương trình hành động của Chính phủ; Tranh luận tại Nghị viện về chương trình và danh sách thành viên Chính phủ, biểu quyết tín nhiệm; Bầu chính phủ mới.
Chỉ định ứng cử viên cho chức Thủ tướng
Động tác này do Tổng thống thực hiện. Sau cuộc bầu cử, Tổng thống tiến hành tham khảo ý kiến đảng chiếm đa số trong Nghị viện mới, nếu không có đảng nào chiếm đa số thì Tổng thống sẽ lấy ý kiến tất cả các đảng trong Nghị viện. Lý do của hành động lấy ý kiến này là Chính phủ và Thủ tướng mới sẽ phải cần sự ủng hộ của Nghị viện để vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mới chính thức nhậm chức. Và nếu có sự ủng hộ ngay từ đầu của một đảng chiếm đa số hay các đảng trong Nghị viện, cơ may được thông qua càng lớn.
Lập danh sách thành viên và soạn thảo chương trình hoạt động của Chính phủ
Đây là công việc của riêng ứng cử viên Thủ tướng. Tất nhiên, nhân vật này không thể tự do một cách tuyệt đối, vì phải tham khảo các chương trình hành động của các đảng phái mà ông (bà) muốn được ủng hộ, cũng như phải tính kết quả đến các cuộc thương lượng thành lập chính phủ. Những cuộc thượng này không chỉ vạch ra các đường hướng chính trong chương trình hành động của chính phủ, mà còn quyết định những nhân vật sẽ có trách nhiệm thực hiện chương trình này. Khi bỏ phiếu thông qua danh sách Nội các, Nghị viện cũng sẽ tính đến sự tương đồng giữa chương trình hành động và nhân sự thực hiện chương trình này.
Bỏ phiếu tín nhiệm
Ứng cử viên Thủ tướng do Tổng thống chỉ định có 10 ngày để yêu cầu Nghị viện bỏ phiếu tín nhiệm mình, nếu chậm trễ, Tổng thống có thể chọn ứng cử viên khác.
Đồng thời, ứng cử viên Thủ tướng cũng yêu cầu Nghị viện bỏ phiếu tín nhiệm chương trình của Chính phủ và toàn bộ danh sách Nội các mới. Nghị viện có 15 ngày để xem xét cân nhắc. Trước khi có phiên họp chung của cả hai Viện để bỏ phiếu, các ủy ban của hai Viện sẽ họp chung theo lĩnh vực chuyên môn để nghe các ứng cử viên Bộ trưởng của lĩnh vực đó trình bày. Sau các phiên chất vấn này, các ủy ban liên quan lập một khuyến nghị gửi cho ứng cử viên Thủ tướng để người này xem xét điều chỉnh danh sách Nội các.
Chính phủ được coi là được hai Viện tín nhiệm nếu giành được đa số tuyệt đối tại cả hai Viện. Nếu không, Tổng thống sẽ làm lại các thủ tục tham khảo các đảng phái và chỉ định ứng cử viên mới, người này có thể vẫn là người trước đây hoặc một ứng cử viên khác tuỳ theo các lý do hai Viện không ủng hộ trong lần trước (chất lượng chương trình hành động, phẩm chất của ứng cử viên Thủ tướng, ứng cử viên Bộ trưởng...). Có thể lần bỏ phiếu tín nhiệm thứ hai cũng thất bại, chứng tỏ có cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng do có sự chia rẽ giữa các đảng phái trong Nghị viện hoặc do không thể thành lập liên minh đa số trong Nghị viện. Trong trường hợp này, Tổng thống có hai lựa chọn: thử đề cử một lần nữa, hoặc giải tán Nghị viện và sau thời hạn 60 ngày từ lần bỏ phiếu tín nhiệm thứ nhất. Như vậy, cử tri được yêu cầu bỏ phiếu một lần nữa để thành lập Nghị viện mới có thể quản lý đất nước tốt hơn.
Bổ nhiệm Chính phủ
Nếu kết quả bỏ phiếu cho thấy Nghị viện tín nhiệm Chính phủ mới, Tổng thống sẽ ra Nghị định bổ nhiệm Chính phủ đúng như cơ cấu mà Nghị viện đã thông qua. Nói cách khác, phiên bỏ phiếu tín nhiệm có ý nghĩa quyết định trong việc thành lập Chính phủ mới./.

Đức Dương

Nguồn tin: http://daibieunhandan.vn

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống