Vài nét phác thảo về Nghị viện Romania

22/11/2011
Như nhiều nước Châu Âu khác, Nghị viện Romania gồm có hai Viện là Thượng viện và Hạ viện. Chế độ lưỡng viện ở Romania dựa trên nguyên tắc cân bằng quyền lực của nghị sỹ, sự cần thiết phải tranh luận sâu sắc về các đạo luật trước khi được thông qua và sự hạn chế xu hướng độc tài hoặc cực đoan của một Viện khi đánh giá một sự việc, đồng thời dựa trên nguyên tắc sự chọn lựa từ nhiều ý kiến khác nhau...

Cơ cấu tổ chức của từng Viện được dựa trên nội quy của Viện đó. Việc tổ chức các cuộc họp chung của hai Viện được thực hiện theo quy định riêng. Cấu trúc bên trong của hai Viện đều gồm các Chủ tịch, Văn phòng thường trực, các ủy ban và các nhóm nghị sỹ.
Các nhóm nghị sỹ
Các nhóm nghị sỹ gồm tối thiểu 10 nghị sỹ thuộc danh sách cùng một đảng hoặc cùng một phong trào chính trị. Các nghị sỹ đã ứng cử theo các danh sách của một liên minh tranh cử gồm nhiều đảng và thuộc vào các đảng phái hoặc phong trào chính trị khác nhau cũng có thể tạo thành những nhóm riêng. Các nghị sỹ độc lập cũng vậy, họ có quyền tham gia một nhóm nghị sỹ hỗn hợp hoặc tham gia vào một nhóm đã được thành lập trong Nghị viện. Ngoài ra, cũng có những nhóm nghị sỹ thuộc dân tộc thiểu số như nhóm nghị sỹ người magyare.
Tại phiên họp đầu tiên của Nghị viện, các nhóm tự chỉ định Ban lãnh đạo của mình, bầu Chủ tịch nhóm và các phó chủ tịch. Chủ tịch Hạ viện sẽ cùng với lãnh đạo các nhóm tiến hành bố trí chỗ ngồi trong phòng họp cho từng nhóm.
Các nhóm nghị sỹ có một vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Hạ viện liên quan đến việc cấu tạo các cơ quan làm việc và ban giám đốc của Hạ viện, cũng như liên quan đến thái độ và quan điểm chính trị của các nghị sỹ đối với các dự luật được trình ra thảo luận. Ví dụ như các nhóm nghị sỹ có quyền đề xuất danh sách thành viên các ủy ban, tham gia xây dựng chương trình nghị sự cuộc họp, đề xuất thay đổi chương trình của các phiên họp toàn thể...
Các ủy ban
Cũng như cơ quan lập pháp nhiều nước trên thế giới, Hạ viện Romania gồm các ủy ban thường trực và có thể hình thành những ủy ban điều tra hoặc các ủy ban đặc biệt khác hay các ủy ban hòa giải và ủy ban chung với Thượng viện. Ủy ban thường trực gồm 13-14 nghị sỹ, riêng Ủy ban Nội quy phải có đại diện của tất cả các nhóm nghị sỹ trong Hạ viện. Số thành viên của ủy ban điều tra hoặc ủy ban đặc biệt được thông qua cùng với lúc thông qua việc thành lập các ủy ban này.
Tất cả các nghị sỹ buộc phải là thành viên của một ủy ban thường trực duy nhất, không tính Ủy ban Nội quy và Ủy ban Công nghệ thông tin và viễn thông. Các phiên họp của ủy ban không buộc phải công khai, trừ phi chính các ủy ban ./.

Nguyễn Hiền

Nguồn tin: http://daibieunhandan.vn

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống