OSCE PA và các thể chế khác trong OSCE

22/11/2011
Chức năng và nhiệm vụ chính của OSCE PA là thúc đẩy sự tham gia của nghị sỹ trong các hoạt động của OSCE và tạo điều kiện hơn nữa cho sự hợp tác và đối thoại liên nghị viện giữa các nước trong tổ chức này. Ngoài ra, OSCE PA còn có một số nhiệm vụ khác như đánh giá việc các quốc gia thành viên thực thi các mục tiêu của OSCE, đề ra và thúc đẩy các cơ chế ngăn ngừa và giải quyết các cuộc xung đột, tăng cường sức mạnh và củng cố các thể chế dân chủ ở những quốc gia thành viên của OSCE, góp phần vào sự phát triển của các thể chế thuộc OSCE cũng như sự phát triển các mối liên hệ và hợp tác giữa những thể chế hiện có của OSCE...

Năm1992, tại cuộc họp ở Prague, OSCE đã tăng cường sự đối thoại tích cực trong OSCE bằng việc đề ra quy định Chủ tịch của OSCE có trách nhiệm báo cáo trước các phiên họp của OSCE PA về những công việc của OSCE, trả lời trực tiếp những câu hỏi của các đại biểu Hội đồng Nghị viện và tiếp nhận ý kiến các thành viên để đưa ra Hội đồng Bộ trưởng.
Trong những cuộc họp thượng đỉnh OSCE ở Helsinki (1992), Budapest (1994) và Istanbul (1999), mong muốn của các quốc gia thành viên về vai trò tham gia ngày càng tích cực của các đại biểu OSCE PA trong quá trình hoat động của OSCE càng được khẳng định, và đã được thể hiện trong những cơ chế làm việc theo hướng củng cố thêm mối liên hệ chặt chẽ giữa OSCE PA và Chủ tịch OSCE nhằm để thông báo kịp thời với các đại biểu OSCE PA về những hoạt động của OSCE, đồng thời, thu nhận ý kiến của OSCE PA đối với Hội đồng Thường trực - cơ quan có vai trò trong việc đưa ra những quyết định chính của OSCE. Tại cuộc họp Thượng đỉnh của OSCE năm 1999 ở Istanbul, nhiều lãnh đạo chính phủ các quốc gia thành viên của OSCE đã hoan nghênh việc OSCE PA tăng cường thêm vai trò của mình trong lĩnhvực phát triển dân chủ và giám sát các cuộc bầu cử.
Mặc dù OSCE PA có ngân sách riêng và có khả năng độc lập và đơn phương thực hiện những sáng kiến được đề ra, nhưng OSCE PA đã thường xuyên hoạt động trên cơ sở duy trì sự phối hợp gắn bó với những thể chế khác của OSCE.
OSCE PA có quyền tham dự những cuộc họp chính thức ở tất cả các cấp của OSCE và duy trì mối liên hệ làm việc chặt chẽ với chủ tịch của OSCE, Tổng thư ký OSCE, cũng như các thể chế khác của OSCE ở Vienna, Prague, Warsaw và Hague. Tất cả những báo cáo và quyết định được đưa ra tại các cuộc họp hằng năm của OSCE PA, kết quả của những chuyến thăm và quan sát các cuộc bầu cử... đều được chuyển giao lại cho Chủ tịch và những thể chế khác của OSCE.
Chủ tịch OSCE PA là người trình bày bản tuyên bố hằng năm của OSCE PA trước Hội đồng Thường trực, và tiếp nhận ý kiến của các đại biểu từ những quốc gia là thành viên. OSCE PA được tham dự các cuộc họp của Hội đồng Thường trực, Hội đồng Bộ trưởng, cũng như các cuộc họp thượng đỉnh của OSCE. Mặt khác, lãnh đạo của những thể chế khác của OSCE cũng được mời định kỳ đến tham dự và phát biểu tại các phiên họp của OSCE PA, như những kỳ họp của Ủy ban Thường vụ OSCE PA, kỳ họp mùa đông, và kỳ họp hằng năm.
Nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác và phối hợp giữa OSCE và OSCE PA, tháng 2.2003 Tổng thư ký của OSCE PA đã thành lập một văn phòng liên lạc tại Vienna, Áo. Người phụ trách văn phòng này cũng đồng thời là đại diện đặc biệt của OSCE PA tại OSCE, có trách nhiệm tham gia cuộc họp của Hội đồng Thường trực OSCE cũng như mọi cuộc họp trọng thể và không chính thức của OSCE mà OSCE PA thấy quan tâm. Sau 15 năm hoạt động, đến nay OSCE PA đã khẳng định được vai trò của mình, là một trong những thể chế quan trọng nhất của OSCE.

Vũ Anh Tuấn

Nguồn tin: http://daibieunhandan.vn

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống