Saeima Litva và những điều đặc biệt

22/11/2011

Theo Hiến pháp của nước Cộng hòa Litva tháng 10.1992, chế độ một viện được gọi là Saeima gồm 141 thành viên được bầu cử với nhiệm kỳ 4 năm theo hình thức phổ thông đầu phiếu và hệ thống bầu cử hỗn hợp. Sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2004, có tới 4 đảng phái chính trị đã cùng nhau thành lập liên minh mới đủ đa số trong Nghị viện Litva là Đảng Lao động (39 thành viên), Đảng Xã hội Dân chủ (21 thành viên), Đảng Liên minh Mới (Xã hội- Tự do, 10 thành viên) và Liên minh Đảng của nông dân và Đảng Dân chủ mới (6 thành viên). Hai thành viên của Đảng Hành động bầu cử của người Ba Lan ở Litva và một thành viên của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Litva cũng thuộc nhóm các nghị sỹ của Liên minh Đảng của nông dân và Đảng Dân chủ mới. Về phía phe đối lập, Liên minh Yêu nước có 24 ghế, Liên minh các nhà Tự do và Trung dung có 19 ghế, Đảng Tự do Dân chủ có 4 ghế, Đảng Tiến bộ Quốc gia và Liên minh Nhân dân vì một Litva công bằng đều có mỗi đảng 1 ghế. Ngoài ra có 13 thành viên trong Saeima không thuộc vào đảng phái chính trị nào.
Saeima họp thường niên hai kỳ. Kỳ họp mùa xuân (từ 10.3 đến 30.6) và kỳ họp mùa thu bắt đầu từ 10.9 đến 23.12. Các phiên họp bất thường do Chủ tịch Saeima triệu tập hoặc theo đề nghị của ít nhất 1/3 nghị sỹ hoặc khi Tổng thống muốn.
Các phiên họp toàn thể của Saeima do Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch điều hành. Theo luật, có 4 phiên họp mỗi tuần – hai phiên vào thứ Ba và hai phiên vào thứ Năm. Cứ sau ba tuần họp toàn thể thì có một tuần nghỉ ngơi. Những ngày còn lại trong tuần và những tuần không diễn ra họp toàn thể trong kỳ họp thường niên thì các phiên họp của Ban Giám đốc Saeima, của Hội đồng Bô lão, của các ủy ban, các nhóm nghị sỹ được tổ chức.
20 phút cuối cùng của mỗi phiên họp buổi tối hằng ngày thường dành cho các nghị sỹ phát biểu về một vấn đề khẩn cấp mang tính quốc gia. Kênh truyền hình công sẽ truyền trực tiếp phần này của cuộc họp. Không có một cuộc tranh luận nào sau bài phát biểu của các nghị sỹ, thay vào đó, Saeima bỏ phiếu thông qua đề xuất của nghị sỹ, giao cho một ủy ban liên quan điều tra và tìm giải pháp. Ủy ban này phải bắt đầu công việc của mình trong vòng 1 tuần sau đó.
30 phút cuối cùng của phiên họp tối thứ Ba hàng tuần được dành cho Chính phủ, các thành viên chính phủ, các nhân viên Saeima, những người đứng đầu các thể chế do Saeima chỉ định (không kể Chánh án Tòa án Hiến pháp và Chánh án Tòa án Tối cao) phát biểu và trả lời câu hỏi. Riêng 30 phút cuối của các phiên họp tối thứ Năm hàng tuần chỉ dành riêng cho Chính phủ.
Một điều đặc biệt nữa là chương trình nghị sự của các phiên họp tối ngày thứ Năm thứ ba trong tháng do các nhóm nghị sỹ thuộc phe đối lập lên kế hoạch. Một tuần trước khi mở một phiên họp như thế, Ban Giám đốc Saeima sẽ phải xem xét các đề xuất này và ra quyết định.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống