Hội nghị Giữ mối liên hệ với cử tri trong hoạt động của đại biểu dân cử

22/11/2011

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy những vướng mắc chưa dễ khắc phục trong mối quan hệ với cử tri. Đó là sự khuôn mẫu, tính hình thức trong giữ liên hệ cử tri; thành phần tham dự chưa được rộng, chưa phản ánh hết các nhóm lợi ích trong xã hội; việc đôn đốc các cơ quan chính quyền giải quyết các kiến nghị của cử tri ít hiệu quả; các hoạt động giữ liên hệ cử tri diễn ra đứt đoạn, không thường xuyên; liên hệ cử tri thường là theo quy định bắt buộc của pháp luật mà chưa xuất phát từ động lực đại diện cho lợi ích của người dân; liên hệ cử tri thường là hoạt động mang tính tập thể, còn vai trò cá nhân của đại biểu chưa được chú ý.

Trong bối cảnh đó, Ban Công tác đại biểu giao cho Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp với Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Giữ mối liên hệ với cử tri trong hoạt động của đại biểu dân cử. Các báo cáo viên tại Hội nghị đã trình bày các nội dung liên quan đến giữ mối liên hệ với cử tri; trao đổi, thảo luận, thực hành các nội dung đó. Đặc biệt, các báo cáo viên đồng thời là các ĐBQH, đại biểu HĐND có uy tín sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, bài học quý báu của mình với hội nghị. Hội nghị còn là cơ hội để các đại biểu sẽ đánh giá những khó khăn, vướng mắc; rút ra những bài học, kinh nghiệm từ thực trạng giữ mối liên hệ với cử tri hiện nay. Đây cũng là dịp các đại biểu chia sẻ nhận thức về mối liên hệ với cử tri là mối liên hệ huyết mạch, hai chiều, thường xuyên, xuất phát từ động lực đại diện, với vai trò nổi trội của cá nhân đại biểu dân cử. Các đại biểu sẽ tổng kết các hình thức liên hệ cử tri và cách thức thực hiện hiệu quả; trao đổi cách thực hiện các kỹ năng của đại biểu dân cử trong việc giữ mối liên hệ với cử tri.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, 15-17/04/2010 tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tham dự Hội nghị có gần 70 đại biểu là Trưởng, phó đoàn ĐBQH; ĐBQH; Thường thực HĐND; đại diện các ban của HĐND; Văn phòng đoàn ĐBQH & HĐND của 18 tỉnh/TP trong cả nước.

Tại buổi khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bính, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu đã nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cấp thiết của việc đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri và nâng cao năng lực của ĐBDC trong lĩnh vực này thời gian sắp tới cũng như trong kế hoach lâu dài.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống