Estonia: Riigilogu - quá khứ và hiện tại 22/11/2011

Nước Cộng hòa Estonia đã tuyên bố độc lập ngày 24.2.1918. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước này đã diễn ra ngày 5-7.4.1919 để bầu ra Hội đồng Lập hiến. Theo Hiến pháp năm 1920, cơ quan tối cao của nước Cộng hòa Estonia là Riigilogu. Khi đó, Riigilogu chỉ có một viện với 100 thành viên có nhiệm kỳ 3 năm. Các cuộc bầu cử được tổ chức theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Cuộc bầu cử đầu tiên của Riigilogu (cơ quan lập pháp) đã diễn ra vào năm 1920. Cho đến năm 1938, có 5 lần bầu cử nữa, nhưng dựa trên các bản hiến pháp khác nhau.

Giới thiệu chung về OSCE PA 22/11/2011

Hội đồng Nghị viện (OSCE PA) là cơ quan nghị viện của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), với 35 quốc gia thành viên, có khu vực địa lý kéo dài từ Vancouver đến tận Vladivostok. Nhiệm vụ ban đầu của 317 nghị sỹ Hội đồng là tạo điều kiện cho đối thoại liên nghị viện –yếu tố quan trọng trong mọi cố gắng để đạt được mục tiêu dân chủ trong khu vực OSCE.

OSCE PA và các thể chế khác trong OSCE 22/11/2011

Chức năng và nhiệm vụ chính của OSCE PA là thúc đẩy sự tham gia của nghị sỹ trong các hoạt động của OSCE và tạo điều kiện hơn nữa cho sự hợp tác và đối thoại liên nghị viện giữa các nước trong tổ chức này. Ngoài ra, OSCE PA còn có một số nhiệm vụ khác như đánh giá việc các quốc gia thành viên thực thi các mục tiêu của OSCE, đề ra và thúc đẩy các cơ chế ngăn ngừa và giải quyết các cuộc xung đột, tăng cường sức mạnh và củng cố các thể chế dân chủ ở những quốc gia thành viên của OSCE, góp phần vào sự phát triển của các thể chế thuộc OSCE cũng như sự phát triển các mối liên hệ và hợp tác giữa những thể chế hiện có của OSCE...

OSCE: Hợp tác liên nghị viện 22/11/2011

Tại Hội nghị Madrid năm 1991, OSCE đã xác định những nguyên tắc hoạt động của Hội đồng liên Nghị viện các nước OSCE (OSCE PA), trong đó quy định OSCE PA sẽ hợp tác với các tổ chức liên nghị viện khác của Châu Âu. Từ mốc thời gian đó đến nay, OSCE PA đã phát triển những hoạt động hợp tác tích cực với Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu, Hội đồng Nghị viện của Liên minh Tây Âu, Hội đồng liên Nghị viện của NATO, Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Nghị viện châu Âu (EP) và Hội đồng liên Nghị viện của Cộng đồng Các quốc gia độc lập...

Vài nét phác thảo về Nghị viện Romania 22/11/2011

Như nhiều nước Châu Âu khác, Nghị viện Romania gồm có hai Viện là Thượng viện và Hạ viện. Chế độ lưỡng viện ở Romania dựa trên nguyên tắc cân bằng quyền lực của nghị sỹ, sự cần thiết phải tranh luận sâu sắc về các đạo luật trước khi được thông qua và sự hạn chế xu hướng độc tài hoặc cực đoan của một Viện khi đánh giá một sự việc, đồng thời dựa trên nguyên tắc sự chọn lựa từ nhiều ý kiến khác nhau...

Romania: Vai trò của Nghị viện trong việc thành lập Chính phủ 22/11/2011

Phê chuẩn danh sách chính phủ là một thủ tục quan trọng của Nghị viện trong các chế độ đa nguyên. Ở Romania cũng vậy, sau mỗi cuộc bầu cử lại có một chính phủ mới được bầu ra phù hợp với bức tranh chính trị mới. Quy trình thông qua danh sách chính phủ mới cũng diễn ra khi một chính phủ không vượt qua được vòng bỏ phiếu tín nhiệm, bởi theo nguyên tắc, một chính phủ không thể không được Nghị viện thông qua hoặc không thể hoạt động mà không có sự ủng hộ của Nghị viện...

Romania: Một chặng đường gian truân 22/11/2011

Lịch sử Nghị viện Romania bắt đầu vào năm 1831 khi một văn kiện có tính lập pháp được gọi là Điều lệ Tổ chức được thông qua tại Valachie. Một năm sau đó, văn kiện này cũng được áp dụng tại Moldova. Điều lệ Tổ chức đã bác bỏ những nền tảng cơ bản của chế độ đại nghị tại các công quốc thuộc Romania...

Bồ Đào Nha: Nghị viện Trẻ - Vườn ươm những nghị sỹ tương lai 22/11/2011

Từ năm 1995, ở Bồ Đào Nha, những kỳ họp của Nghị viện Trẻ diễn ra hằng năm tại Cung điện S.Bento theo sáng kiến của cựu Nghị sỹ Julieta Sampaio.

Saeima Litva và những điều đặc biệt 22/11/2011

Saeima họp thường niên hai kỳ. Kỳ họp mùa xuân (từ 10.3 đến 30.6) và kỳ họp mùa thu bắt đầu từ 10.9 đến 23.12. Các phiên họp bất thường do Chủ tịch Saeima triệu tập hoặc theo đề nghị của ít nhất 1/3 nghị sỹ hoặc khi Tổng thống muốn...

Hội nghị Giữ mối liên hệ với cử tri trong hoạt động của đại biểu dân cử 22/11/2011

Để thực hiện vai trò đại diện, đại biểu dân cử phải thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, đảm bảo rằng các quyết định đưa ra ở cơ quan dân cử đều tính đến quyền lợi của dân và xuất phát từ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của dân. Điều này đã được quy định bởi các văn bản pháp luật hiện hành ở Việt Nam. Nhiều đại biểu dân cử đã ý thức rõ về vai trò đại diện của mình và cố gắng trong khuôn khổ pháp luật hiện hành để phản ánh tiếng nói của cử tri. Các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, dù ít hay nhiều, đều có những cách làm và bài học kinh nghiệm quý báu.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống